Týdenní plán 25.10.2021 - 29.10.2021 - třída VIII
Třída: VIII
Týdenní plán 25.10.2021 - 29.10.2021  
Projekt
Naše koule zeměkoule
Projektové dílny
Matematicko-informatická dílna:
Ve výuce se budeme zabývat hledáním alternativních postupů řešení, propojováním znalostí s praxí, osvojováním prostorové představivosti, propojením matematiky s informatikou.
Primárním zdrojem učiva budou typové matematické příklady z přijímacích testů na střední školy s rozšíření učiva na středoškolskou úroveň.
Výuka bude rozšířená o základy informatiky: Vývojové diagramy, základy programování (logika, makra, ...) a databází (Excel, SQL).

Osobnostně sociální rozkvět:

Workshop, kde máte šanci hravě se lépe poznat, dozvíte se jaký typ osobnosti máte, a co potřebujete, abyste se lépe učili a byli ‘cool’ v jednání s ostatními. Co vás tedy bude čekat, pokud se pro tento workshop rozhodnete? Budeme hrát spoustu her, samozřejmě ty které už znáte, zasvětím vás do tajů psychologie. Dozvíme se co je meditace a že se při ní nemusí jen spát, ale může☺. Naučíme se hodně věcí i o svých pocitech a citech…

Vím, jak hledat

Modul je založen na principu úvodu do problematiky volby další vzdělávací cesty žáků po dokončení povinné školní docházky na základní škole. Žáci získají základní přehled o struktuře českého vzdělávacího systému, návaznosti jednotlivých stupňů vzdělávání a možnostech postupu jednotlivce tímto systémem. Naučí se vyhledávat informace o možnostech dalšího studia zejména ve středním vzdělávání. Absolvování modulu poskytuje žákům základní vhled do problematiky, který bude později prohlubován v praktických modulech (návštěva veletrhu škol, exkurze aj.).

ČJ
Čj 8-9 omega
Podzimní prázdniny
AJ
Aj 8-9 alfa
All about me - revision
AJ
Aj 8-9 omega
Me and my world
sloučení tříd a práce na společném projektu
DCJ
NJ
Předložky In, aus, auf,..
Práce v prac. sešitě
DCJ
RJ
Umím hovořit o sobě, azbuka
M
M 8-9 alfa
Přímá a nepřímá úměrnost
M
M 8-9 omega
Mnohočleny
Státní svátek
KRUH
Organizace týdne; sdílení