Týdenní plán 28.6.2021 - 2.7.2021 - třída VIII
Třída: VIII
Týdenní plán 28.6.2021 - 2.7.2021  
Projekt
8.-9. Kreativní projekt
Projekt je zaměřen na výtvarné a hudební aktivity, které propojíme s tématy z dalších předmětů, zejména historií. Budeme rozvíjet i komunikační dovednosti v anglickém jazyce.
8.-9. Polytechnika
Polytechnika II. pro třídy 8.-9.

Podprojekt: Elektromagnetika; Učitel: Pavel Kudrna; email: pavel.kudrna@skola1radost.cz
Demontáží starých elektrických zařízení prozkoumáme, jaké obsahují součástky.
Budeme se seznamovat s elektrosoučástkami, jejich vlastnostmi a jejich fyzikálními veličinami.
Navrhneme jednoduché elektronické obvody a jejich fyzickým sestavením budeme ověřovat jejich funkčnost.


Podprojekt: Vesmír a člověk
Cílem projektu je vytváření povědomí o vlastní sounáležitosti se světem, s živou a neživou přírodou, lidmi, společností, planetou Zemí, sluneční soustavou, Sluncem a měsícem.
Součástí projektu je i částečné poznávání geologie, především minerálů a hornin.
Projektové dílny II.
Úterní projektové dílny
ČJ
6.-9. - čtení - alfa
Předávání vysvědčení
ČJ
6.-9. čtení - beta
Vysvědčení
ČJ
6.-9. čtení gama
Vysvědčení
ČJ
8.-9. čj gramatika alfa
Úklid třídy
ČJ
8.-9. čj gramatika omega
Pravopis - opakování Role češtiny v životě
Budeme si opakovat pravopis a řejneme si, k čemu nám v budoucnu český jazyk bude.
AJ
8.-9. aj alfa
Holidays topics
Traveling and accomodation
Třídnické práce
Výlet na jezero
AJ
8.-9. aj omega
Třídní hodina
Třídnické práce
DCJ
8.-9. německý jazyk
Třídní program - výuka odpadá
M
8.-9. matematika alfa
Opakování
M
8.-9. matematika omega
Opakování