Týdenní plán 10.6.2019 - 14.6.2019 - třída VIII
Třída: VIII
Týdenní plán 10.6.2019 - 14.6.2019  
Poznámky
Pondělí - 2.a 3. blok: Diskuze o užívání alkoholu, kouření, drogách a dalších závislostech - co všechno nám návykové látky berou a co přináší? Výuka bude krácena, ukončena ve 14:30 hod.
Úterý - Výuka bude krácena, ukončena ve 14:30 hod.
StředaFotografování celé školy a doprovodný program v režii žáků školy. Výuka bude krácena, ukončena ve 14:30 hod. 
Čtvrtek - krácená výuka. Výuka bude ukončena ve 14:30 hod. Možná bude přespávání ve škole.
Pátek - 2. blok Finišujeme s přípravami na vodu, trénujeme také vodácké dovednosti na suchu.
Projekt
Den s handicapem
Projektové dílny 3
Školní sněm
Dobrovolné shromáždění žáků a učitelů, na kterém se diskutují, přijímají nebo upravují školní pravidla platná pro celou školu na následující období.
Technika v každodenním životě
Budeme se zabývat tím, jak nás ovlivňují a jaký pro nás mají v každodenním životě přínos poznatky v matematice, fyzice a informačních technologiích.
​​​​Zamyslíme se také nad svojí budoucností, a to jakým způsobem vydělávat peníze tak, aby jsme si mohli splnit své životní sny.
ČJ
Alfa ČJ 7-9
Společné focení
ČJ
Alfa čtenář 7-9
čtenářská dílna
ČJ
Omega ČJ 7-9
věta a souvětí
ČJ
Omega čtenář 7-9
Závěrečná reflexe a sebehodnocení
AJ
My weekend
What do we ussually do during weekend?
AJ
Alfa AJ 8-9
opakování
AJ
Omega AJ 8-9
opakování
DCJ
Vaření národního ruského pokrmu
M
prostorové útvary
M
Alfa M 7-9
prostorové útvary
M
Omega M 7-9
Zlomky a racionální čísla
KRUH
Plánování akcí konce školního roku
Společné výzvy: upřesnit průběh úterního fotografování školy (co je všechno potřeba ještě zařídit, připravit); dohodnout se na termínu a programu přespávání; dotáhnout rozhodnutí ohledně vodáckého výjezdu - s kým pojedu v kánovi, jací budou spolubydlící ve stanu, co a ským budeme vařit?
Kyselost a zásaditost roztoků
Jak změříme kyselost a zásaditost roztoků? Jaké pH mají nápoje a látky běžně používané v domácnosti? Čeká nás praktické měření kyselosti s pomocí indikátorových papírků.
Rozmnožovací soustava
Seznámíme se s rozmnožovací soustavou muže a ženy. Zjistíme, jak probíhá vývin nového jedince v těle matky od početí až po porod. Zaměříme se na základní pravidla přenosu genetické informace u člověka.
TV
Gymnastika