Třída: VIII
Týdenní plán 24.4.2017 - 28.4.2017  
Projekt
Jeden svět prezentační

Zaměřujeme se na činnostní charakter vyučování, prožitkové aktivity, komunikační a prezentační dovednosti, podporu iniciativních projevů ze strany žáků, vyvážený rozvoj osobnosti v intelektové a emoční oblasti, využití jejich přirozeného potenciálu a formulaci vlastního učebního pokroku.

ČJ
Alfa ČJ 7-9
ČJ
Omega ČJ 7-9
Cestopis
Marco Polo - Milion
čteme a porovnáváme své představy s filmem
Nářečí a slang
psaní vlastních textů
AJ
RJ
Záliby a koníčky. ruské lidové a umělé písně: Kalinka, Kaťuša
vyprávím o sobě, co mám rád, co rád dělám, o co se zajímám
deklamace/zpěv pro posilovíní paměti, obohacování slovní zásoby a zlepšování výslovnosti
M
Alfa M 7-9
M
Omega M 7-9
Jazyk písmen
Co si představit za písmeny v matematice? Co tady vlastně dělají písmena, když je to matematika, která používá číslovky? Pracovní materiály z učebnice: Jazyk písmen I a Jazyk písmen II
KRUH
Kyslíkaté deriváty uhlovodíků - alkoholy a fenoly
Budeš se zabývat deriváty uhlovodíků, které mají v molekule vázanou hydroxylovou skupinu. Vysvětlíme si pravidla pro psaní vzorců alkoholů a fenolů, zjistíš jejich vlastnosti a možnosti použití. Dozvíš se o nebezpečí záměny ethanolu s methanolem a o možných tragických následcích tohoto počinu v souvislosti s methanolovou kauzou v České republice.
TV
Fotbal, hra s míčem
Fotbal, kop na bránu, kop do dálky, kop na cíl