Třída: VIII
Týdenní plán 11.12.2017 - 15.12.2017  
Poznámky
Ve středu 13. 12. krácené vyučování - výuka končí ve 14.30 hod. - - - - - - Ve čtvrtek 14. 12. jedeme na výstavu Czech press photo na Staroměstskou radnici a na Vánoční trhy na Staroměstské náměstí. Czech press photo je největší výstava fotografií uplynulého roku. V případě zájmu, prosím, vyplňte připojenou přihlášku. Přihlášku si můžete stáhnout na stránkách koly http://www.skolajednaradost.cz/. Sraz je 14.12.2017 v 8.30 na nádraží v Poděbradech, nebo v 10.00 na Hlavním nádraží v Praze u restaurace Potrefená husa nebo v 10.30 před vchodem do Staroměstské radnice na Staroměstském náměstí. Návrat je pravděpodobně vlakem cca v 15 hodin z Hlavního nádraží a rozchod je na nádraží v Poděbradech. Je možný i dřívější návrat. Jízdné je 160 Kč PID, pokud má žák doklad o věku mladším 15 let, 80 Kč. Vstupné na výstavu je 50 Kč.
ČJ
Alfa ČJ 7-9
Čtenářská dílna - budeme pracovat s různými typy textu
Tvůrčí psaní - napíšeme si text na vybrané téma
ČJ
Omega ČJ 7-9
AJ
Christmas
RJ
M
Alfa M 7-9
Převody jednotek, zlomky - sčítání a odčítání s různým jmenovatelem
M
Omega M 7-9
Počítání s mocninami, zlomky a roznásobování závorek; zápis konstrukce

Pracujeme dále s testy k jednotným přijímacím zkouškám. Zaměříme se na úlohy, kde jsou mocniny a odmocniny, zlomky a roznásobování závorek (v odkazech máte tutoriály). Pro zájemce je zde přehled počítání se zlomky a zadání na procvičování počítání se zlomky: úpravy zlomků, sčítání a odčítání, násobení a dělení.

Zápis konstrukce je možná na první pohled složitá věc a trochu odtažitá od života. Pojďme k tomu přistoupit bez předsudků, třeba jako k tajné šifře, která nám pomůže vytvořit plánek cesty k pokladu.

KRUH
Halogenidy - názvosloví, významní zástupci. Ropa, uhlí, zemní plyn.
TV
Projekt
Adventní čas připraví nás...

Projektová výuka je zaměřena zejména na tvořivé aktivity a činnosti spojené s tematikou adventu a Vánoc. V jednotlivých tvůrčích dílnách se žáci seznamují teoreticky i prakticky se základy řemesel a výrobou typicky vánočních předmětů z nejrůznějších materiálů - pečení cukroví, pletení dekorací z pedigu, šití vánočních ozdob, zpracování dřevěného materiálu. Rozvíjíme také umělecké zaměření žáků v hudební, taneční, dramatické a pohybové oblasti. Veškerá řemeslná i umělecká činnost je po celou dobu průběžně zaznamenána formou mediálních výstupů - fotky, videa, plakáty, pozvánky.

Příprava na přijímací zkoušky z ČJ

Opakujeme gramatické jevy, řešíme testové úlohy, které se vyskytují u přijímacích zkoušek na střední školy. Rozvíjíme čtenářskou gramotnost. Vyhledáváme v textech informace a všímáme si i jejich slohové stavby a slovní zásoby.