Týdenní plán 19.10.2020 - 23.10.2020 - třída VIII
Třída: VIII
Týdenní plán 19.10.2020 - 23.10.2020  
Projekt
8.-9. čtvrteční projekt
Kam po škole I.
V rámci tohoto projektu žáci lépe porozumí svým silným a slabým stránkám, což jim pomůže při odpovědném rozhodování o dalším profesním zaměření. Žáci se seznámí s možnostmi na trhu práce a v různých oborech lidské činnosti.

Chemie nás baví
V rámci projektu se ponoříme do chemie organické a anorganické. Kromě terorie nás čeká hledání odpovědí na badatelské otázky. Budeme pozorovat, experimentovat a měřit, vytvářet a ověřovat hypotézy o podstatě pozorovaných přírodních jevů, analyzovat výsledky tohoto ověřování a vyvozovat z nich závěry.

Podle nařízení vlády bude výuka v tomto týdnu probíhat distančně. Sledujte prosím Google Učebnu.
8.-9. Kreativní projekt
Projekt je zaměřen na výtvarné a hudební aktivity, které propojíme s tématy z dalších předmětů, zejména historií. Budeme rozvíjet i komunikační dovednosti v anglickém jazyce.
8.-9. Polytechnika
Polytechnika II. pro třídy 8.-9.

Podprojekt: Elektromagnetika; Učitel: Pavel Kudrna; email: pavel.kudrna@skola1radost.cz
Demontáží starých elektrických zařízení prozkoumáme, jaké obsahují součástky.
Budeme se seznamovat s elektrosoučástkami, jejich vlastnostmi a jejich fyzikálními veličinami.
Navrhneme jednoduché elektronické obvody a jejich fyzickým sestavením budeme ověřovat jejich funkčnost.


Podprojekt: Vesmír a člověk
Cílem projektu je vytváření povědomí o vlastní sounáležitosti se světem, s živou a neživou přírodou, lidmi, společností, planetou Zemí, sluneční soustavou, Sluncem a měsícem.
Součástí projektu je i částečné poznávání geologie, především minerálů a hornin.
Po meči a po přeslici
Projektové dílny
Kutilsko-údržbářská dílna - Pracovními činnostmi budeme pokrývat údržbářské potřeby běhu školy a z dostupných materiálů budeme vyrábět předměty dle nápadů žáků a jejich dovedností.

Školní časopis - Budeme sdělovat ostatním, co zajímavého se u nás na škole, v Poděbradech nebo i jinde v ČR a na světě událo, případně co nás v blízké budoucnosti čeká.
Nabídneme své tipy na místa, kam by se ostatní mohli podívat a podělíme se o své zážitky vlastní zážitky. Povedeme rozhovory se zajímavými lidmi od nás ze školy i odjinud.

Taneční dílna - V rámci tanečních dílen se budeme věnovat rozvoji kreativity žáků prostřednictvím tance vycházejícího z přirozeného pohybu člověka.

Dílna šití a korálkování - Chceš si vytvořit šatník, jenž se bude lišit od všech ostatních? Nebo se naučit, jak si zašít trhlinu na kalhotách?
Naučíme se: rozpoznat látky – jejich užití a vlastnosti, vytvořit střih, dle kterého budeme šít modely, způsoby šití – druhy stehů, ručně vyrábět šperky k modelům

Street art - Galerie už tě nudí a neoslovuje? Jsi výtvarně zdatný člověk, který má vlastní názor? Potřebuješ ho ventilovat do světa a zasáhnout svým uměním širokou veřejnost? Staň se na tři měsíce pouličním umělcem, který není jen primitivním tekařem.

Sportovní dílna - Budeme hrát míčové i jiné hry, sportovat, běhat, skákat a dělat vše spojené se sportem a zdravým životním stylem.

Kreativní dílna - V této dílně si vytvoříš své originální výrobky i kresby. S pomocí nejrůznějších technik, materiálů si vyzkoušíme své šikovné ruce.

Osobnostní rozvoj - Budeme hrát spoustu zajímavých her. Dozvíme se, co je meditace. Naučíme se hodně věcí i o svých pocitech a citech. Budeme určitě i malovat, a trochu hrát i divadýlko (psychodramatické hry).

Škola rocku-hudební dílnička - Naše dílna se na 3 měsíce přetvoří v improvizované hudební studio zaměřené na rock, folk a další hudební žánry zahrnující akustické, ale i elektrické nástroje.
ČJ
6.-9. - čtení - alfa
Čtenářská dílna on-line
Čtenářský meet - ve středu v 9:00 - odkaz na meet v záhlaví class room Čtenářství alfa s Kamilou. Vlastní čtenářství a kulturní zážitky. Společné téma "kroniky"
ČJ
6.-9. čtení - beta
Interwiev s vybranou osobností českých dějin Kladení otázek na základě přečteného textu - práce zadaná prostřednictvím Google Classroom Meet ve středu v 9 00.
ČJ
6.-9. čtení gama
čteme mediální sdělení, četba vlastní knihy
meet ve středu v 9:00; práce zadaná v google clasroom
ČJ
8.-9. čj gramatika alfa
Podstatná a přídavná jména
meet v 11:00, vypracování zadané práce v googl classroom
třídění přídavných jmen, určování koncovek podstatných a přídavných jmen
ČJ
8.-9. čj gramatika omega
Přídavná jména - mluvnické kategorie, stupňování a pravopis Meet v pondělí v 11 00.
Zkusíme si určovat mluvnické kategorie přídavných jmen, stuúňovat je a zopakujeme pravopis s využitím toho, co o přídavných jménech víme.
AJ
8.-9. aj alfa
Possessive pronouns Meet v úterý v 9 30
How to use possessive pronouns.
Video Robin Hood and Past Tense Meet v úterý v 9 30
Watch the video and use past tense
AJ
8.-9. aj omega
Agličitna - test a opakování
present perfect a past simple
tvoření otázek, záporů a vět
Headway Unit 1 Introduction
DCJ
8.-9. německý jazyk
Němčina online meet
Meet dáme v naší online učeně 21.10. ve 13:00, tak se prosím němčináři připojte.
Připravte si prosím kopii 1.lekce
DCJ
8.-9. ruský jazyk
Distanční výuka - procvičujeme azbuku, rozšiřujeme
Po dobu distanční výuky probíhá v tomto čase výuka přes google meet.
Žáci dále procvičují azbuku, rozšiřují slovní zásobu a poslechem fixují výslovnost. Hledáme podobnost mezi češtinou a ruštinou.
M
8.-9. matematika alfa
Rovnice
M
8.-9. matematika omega
Výrazy, operace se zlomky
Výrazy, operace se zlomky Odkaz na Meet v 11:00: https://meet.google.com/lookup/ggu23wdsu4
KRUH
Distanční výuka - prosím sledujte přehled google meetů - www.skolajednaradost.cz Kdo by potřeboval individuální konzultaci nebo má nějaké dotazy, pište na email: lenka.moncekova@skola1radost.cz
TV
distanční výuka