Třída: VII
Týdenní plán 19.2.2018 - 23.2.2018  
Poznámky
čt 22. 2. Muzeum Karla Zemana pro zájemce (R. Slauka)
ČJ
Alfa ČJ 7-9
Realismus v českém divadle - dokončení
Určujeme vedlejší věty - nově přísudkovou a doplňkovou Opakování VV - předmětná, podmětná, přívlastková a příslovečné Gramatika - opakujeme přídavná jména přivlastňovací

Určujeme vedlejší věty - nově přísudkovou a doplňkovou zde a zde
Opakování VV - předmětná, podmětná, přívlastková a příslovečné
Gramatika - opakujeme přídavná jména přivlastňovací zde

ČJ
Omega ČJ 7-9
čtenářská dílna- odborný text, termíny
Slovotvorba
AJ
My topic - how to prepare work for my classmates Grand Canyon
M
Alfa M 7-9
Procenta Převody: zlomky, desetinná čísla, procenta

Pohrajeme si se vzájemným vztahem zlomků, desetinných čísel a procent. Zjistíme, kdy je vhodné je využívat a naučíme se je vzájemně převádět.

https://khanovaskola.cz/video/52/8/921-prevod-procent-na-desetinne-cislo-a-zlomek

M
Omega M 7-9
Funkce, lineární závislost, graf funkce; Kružnice; Dělitelnost čísel

Pokračujeme v poznávání FUNKCÍ - vysvětlení na KhanAcademy. Pracovní listy ke stažení pro 7. ročník, 8. ročník, 9. ročník.

V geometrii se blíže vrátíme ke KRUŽNICI - vztah mezi obvodem a průměrem kružnice.

Oživíme si pravidla pro DĚLITELNOST ČÍSEL - kdy je číslo dělitelné např. třemi, sedmi, jedenácti?

OBČ
Státní symboly, moc zákonodárná, výkonná, soudní
KRUH
prezentace projektů, výstupy ze sněmu, seznámení s novým projektem
Cizokrajné ekosystémy - tropické deštné lesy.
ZDR
Aktivní podpora zdraví- možnosti posílení imunity
TV
Práce s vlastní vahou, technické provedení

Technika sedu lehů, kliky, dřepy, skákání

Rozvoj dynamiky, výbušnosti
Projekt
Čas

"Je čas pro práci a pro lásku. Žádný jiný neexistuje." (Coco Chanel)

Prozkoumáme myšlenky myslitelů, spisovatelů, objevitelů, ale i své vlastní. Podíváme se do vesmíru, do přírody, do minulosti i budoucnosti.

Zamyslíme se nad vztahy mezi člověkem a přírodou, uvědomíme si dopady lidského působení. Seznámíme se s uměleckými směry, jednotlivá období zasadíme do kulturně-historického kontextu u nás i v Evropě (světě). V různých historických obdobích a na odlišných místech světa prozkoumáme význam času, důvody k jeho měření i způsoby, kterými lidé čas měřili a jak své výsledky zaznamenávali. Uvědomíme si, že čas je podstatnou složkou struktury vesmíru, ovlivňuje životní cykly člověka i celé přírody.