Třída: VII
Týdenní plán 24.4.2017 - 28.4.2017  
Projekt
Jeden svět prezentační

Zaměřujeme se na činnostní charakter vyučování, prožitkové aktivity, komunikační a prezentační dovednosti, podporu iniciativních projevů ze strany žáků, vyvážený rozvoj osobnosti v intelektové a emoční oblasti, využití jejich přirozeného potenciálu a formulaci vlastního učebního pokroku.

ČJ
Alfa ČJ 7-9
ČJ
Omega ČJ 7-9
Cestopis
Marco Polo - Milion
čteme a porovnáváme své představy s filmem
Nářečí a slang
psaní vlastních textů
AJ
M
Alfa M 7-9
M
Omega M 7-9
Jazyk písmen
Co si představit za písmeny v matematice? Co tady vlastně dělají písmena, když je to matematika, která používá číslovky? Pracovní materiály z učebnice: Jazyk písmen I a Jazyk písmen II
OBČ
finanční produkty
KRUH
Jednobuněčné organismy - prvoci. Mikroskopování senného nálevu.
Seznámíš se s prvoky - trepkou a měňavkou. Poznáš, které funkce zajišťuje její jednobuněčné tělo - jak se pohybuje, dýchá, vyživuje, odstraňuje odpadní látky, rozmnožuje a jak je citlivá na podněty z prostředí.
Vytvoříš si mikroskopický preparát ze senného nálevu a prohlédneš si stavbu těla nalezených prvoků pod mikroskopem. Provedeš zápis a nákres do laboratorního protokolu.
ZDR
zdravý životní styl, prevence civilizačních onemocnění a závislostí
TV
Fotbal, hra s míčem
Fotbal, kop na bránu, kop do dálky, kop na cíl