Týdenní plán 10.6.2024 - 14.6.2024 - třída VII
Třída: VII
Týdenní plán 10.6.2024 - 14.6.2024  
Projekt
Svět uvnitř 6.+7.tř.
Přírodovědná část modulu je zaměřena na základní orgánové soustavy rostlin a živočichů tak, aby.žáci porozuměli významu jednotlivých orgánů pro život daných rostlin a živočichů. Modul tak žáky směřuje k pochopení života libovolného organismu jako celku. Předmětem fyzikální části modulu je molekulární uspořádání látek. V této oblasti je modul orientován tak, aby žáci porozuměli základním principům složení látek. Modul předpokládá samostatnou i skupinovou práci žáků.
Flip book - prac.,med.
Projektové dílny 2. stupeň
(Ne)pochopení umělci s Veronikou

EXPERIMENTUJ S MALBOU s Pavlem H.

MATEMATIKA PŘÍPRAVKA s Pavlem K.

KUCHTÍK s Pavlou a Markétou

MOVIES, GAME WORKSHOP s Mikem

POHYBOVKY s Lenkou F.

DIVADLO s Klárou

HUDEBNÍ DÍLNA s Monikou


Svět uvnitř - D,Ov
Svět uvnitř - Z,Vv
ČJ
6. třída
Datlujeme všemi deseti - zápis textu podle daných kritérií
Jazykové hrátky - křížovky, kvíz pojmů, kufr, riskuj: didakticky zaměřené hry na opakování učiva
Samostatné tiché čtení vlastní knihy - prezentace čtených příběhů podle otázek
ČJ
7. třída
Čtenářská dílna
Četba vlastní knihy - podvojný deník. Dopisujeme vlastní příběh, tvoříme obálku, která vystihuje děj.
Datlujeme všemi deseti - zápis textu podle daných kritérií
Rozvíjející větné členy
Reflexe. písemného opakování. Rozvíjející větné členy - předmět, příslovečná určení, přívlastek (společná práce do sešitu+cvičení v pracovním sešitě)
AJ
6. třída
Opravování známky
AJ
7. třída
Documentary: David Attenborough, Life on Our Planet Discussion Questions
AJ
Aj 6., 7. alfa
Hry v angličtině
AJ
Aj 6., 7. omega
Documentary: David Attenborough, Life on Our Planet Discussion Questions
M
6. třída
Opakování - přednost matematických operací, zlomky
M
7. třída
Poměr, přímá a nepřímá úměrnost.
INF
6. třída
Seznámení s funkcemi AI, tvorba textů
Seznámení s funkcemi AI, tvorba textů
INF
7. třída
Seznámení s funkcemi AI, tvorba textů
Seznámení s funkcemi AI, tvorba textů
KRUH
6. třída
Třídnická hodina
KRUH
7. třída
Třídnická hodina
ZDR
6., 7. dívky
Mimořádné události
Softbal
ZDR
6., 7. chlapci
Mimořádné události
Prezentování
Softbal
TV
6., 7. dívky
Softbal
TV
6., 7. chlapci
Softbal