Týdenní plán 5.6.2023 - 9.6.2023 - třída VII
Třída: VII
Týdenní plán 5.6.2023 - 9.6.2023  
Projekt
Dospívání a vše , co k tomu patří
Cílem modulu je objasnit význam sexuality v souvislosti se zdravím, etikou, morálkou a pozitivními životními cíli.Žáci se v rámci modulu naučí význam zdrženlivosti v dospívání a odpovědného sexuálního chování. Vyhodnotí důležitost vhodného výběru potravin dle výživových hodnot. Samostatně se pokusí o sestavení vlastního vhodného jídelníčku „na míru“. Navozením diskuze získají všeobecný přehled o rozmnožovací soustavě člověka. Předmětem zkoumání jsou fyziologické změny
v období dospívání a kultivovaně se chová k opačnému pohlaví.
HV_Hudba v proměnách času...
Žáci se seznámí s vybranými uměleckými směry od období renesance po 20 stol.
Využijeme prezentace žáků ze střední školy a zpracujeme jedno vybrané téma formou výukového plakátu, rozhovoru nebo jiné hudební aktivity.
Nové světy D-Ov
Pečeme a vaříme
Stejné a jiné - Z, Vv
výběr a zpracování umělce a jeho díla
Stejné a jiné Př-F
Žáci se prostřednictvím modulu učí pracovat se základními pojmy týkajícími se pohybu. Učí se rozlišovat druhy pohybu z fyzikálního hlediska a provádět základní výpočty. Přírodovědně je modul zaměřený na základy tradiční rostlinné taxonomie. Žáci se rovněž seznamují s principy stavby vybraných skupin rostlin. Modul přispívá k pochopení principů a zákonitostí v celku přírodních věd.
ČJ
ČJ 6.+7.
Pisatelství
ČJ
Čj 7.
Čtenářská dílna
Příprava na monitorovací práci, monitorovací práce
Příprava na monitorovací práci, monitorovací práce - skladba věty - základní a rozšiřující větné členy.
AJ
Aj 6. a 7. alfa
Monitorovací práce
Výsledky a oprava
AJ
Aj 6. a 7. omega
Film: Ace Ventura: Pet Detectiveanimal vocab
Number, subject and object pronouns, parts of speech
M
MAT 6.
Dělení jednomístným číslem. Dělitelnost.
M
MAT 7.
Prostorové útvary
INF
ICT 6. a 7.
Únikovka
KRUH
KRUH 6., 7.
Konzultujeme na téma: "Co bychom potřebovali (v předmětech)".
TV
Třída 6. a 7. dívky
Kruhový trénink
TV
Třída 6. a 7. chlapci
Kruhový trénink