Týdenní plán 19.10.2020 - 23.10.2020 - třída VII
Třída: VII
Týdenní plán 19.10.2020 - 23.10.2020  
Poznámky
sledujte webové stránky; distanční výuka má podobu meetů a práce v google classroom
Projekt
6.-7. Kreativní projekt
Projekt je zaměřen na výtvarné a hudební aktivity, které propojíme s tématy z dalších předmětů, zejména zaměpisu.
Po meči a po přeslici
Projektové dílny
Kutilsko-údržbářská dílna - Pracovními činnostmi budeme pokrývat údržbářské potřeby běhu školy a z dostupných materiálů budeme vyrábět předměty dle nápadů žáků a jejich dovedností.

Školní časopis - Budeme sdělovat ostatním, co zajímavého se u nás na škole, v Poděbradech nebo i jinde v ČR a na světě událo, případně co nás v blízké budoucnosti čeká.
Nabídneme své tipy na místa, kam by se ostatní mohli podívat a podělíme se o své zážitky vlastní zážitky. Povedeme rozhovory se zajímavými lidmi od nás ze školy i odjinud.

Taneční dílna - V rámci tanečních dílen se budeme věnovat rozvoji kreativity žáků prostřednictvím tance vycházejícího z přirozeného pohybu člověka.

Dílna šití a korálkování - Chceš si vytvořit šatník, jenž se bude lišit od všech ostatních? Nebo se naučit, jak si zašít trhlinu na kalhotách?
Naučíme se: rozpoznat látky – jejich užití a vlastnosti, vytvořit střih, dle kterého budeme šít modely, způsoby šití – druhy stehů, ručně vyrábět šperky k modelům

Street art - Galerie už tě nudí a neoslovuje? Jsi výtvarně zdatný člověk, který má vlastní názor? Potřebuješ ho ventilovat do světa a zasáhnout svým uměním širokou veřejnost? Staň se na tři měsíce pouličním umělcem, který není jen primitivním tekařem.

Sportovní dílna - Budeme hrát míčové i jiné hry, sportovat, běhat, skákat a dělat vše spojené se sportem a zdravým životním stylem.

Kreativní dílna - V této dílně si vytvoříš své originální výrobky i kresby. S pomocí nejrůznějších technik, materiálů si vyzkoušíme své šikovné ruce.

Osobnostní rozvoj - Budeme hrát spoustu zajímavých her. Dozvíme se, co je meditace. Naučíme se hodně věcí i o svých pocitech a citech. Budeme určitě i malovat, a trochu hrát i divadýlko (psychodramatické hry).

Škola rocku-hudební dílnička - Naše dílna se na 3 měsíce přetvoří v improvizované hudební studio zaměřené na rock, folk a další hudební žánry zahrnující akustické, ale i elektrické nástroje.
Zdravověda
Žák v rámci tohoto projektu poznává sám sebe jako živou bytost, chápe hodnotu zdraví (tělesného i duševního), jeho ochranu i hloubku problémů spojených s nemocí či jiným poškozením zdraví. Žák se seznámí s různými riziky, která ohrožují zdraví v běžných i mimořádných situacích, osvojí si dovednosti a způsoby chování (rozhodování), které vedou k zachování či posílení zdraví, a získává potřebnou míru odpovědnosti za vlastní zdraví i zdraví jiných. Žák se zajímá o svůj jídelníček, dokáže připravit jednoduchý pokrm. Žák hledá cestu k realistickému sebepoznání a poznávání osobnosti druhých lidí a k pochopení vlastního jednání i jednání druhých lidí v kontextu různých životních situací. Vnímá umění jako proces specifického poznávání sebe sama, rozvíjí svoje vnitřní cítění a tvořivost. Vnímá umění jako prostor pro relaxaci.
ČJ
6.-7. čj gramatika alfa
Čtvrtek V 10:00 - google meet, odkaz najdete v barevném rámečku na Google Classroom těšíme se s vámi všemi na setkání:-)
Přídavná jména - druhy, vzory; určování příd.jmen v textu, tvoření příd. jmen podle vzorů řešení pracovního listu, sebehodnocení, individuální korekce pravopisných jevů Meet ve čtvrtek v 10 00.
Přídavná jména - práce zadaná prostřednictvím google classroom
ČJ
6.-7. čj gramatika omega
Přídavná jmén
distanční výuka - práce v google classroom - zadaný pracovní list na přídavná jména a slohový úkol
přídavná jména - tvoření, koncovky, mluvnické kategorie
meet v 11:00, další práce zadaná v google classroom
ČJ
6.-9. - čtení - alfa
Čtenářská dílna on-line
Čtenářský meet - ve středu v 9:00 - odkaz na meet v záhlaví class room Čtenářství alfa s Kamilou. Vlastní čtenářství a kulturní zážitky. Společné téma "kroniky"
ČJ
6.-9. čtení - beta
Interwiev s vybranou osobností českých dějin Kladení otázek na základě přečteného textu - práce zadaná prostřednictvím Google Classroom Meet ve středu v 9 00.
ČJ
6.-9. čtení gama
čteme mediální sdělení, četba vlastní knihy
meet ve středu v 9:00; práce zadaná v google clasroom
AJ
6.-7. aj - alfa
Aktivace Bloggers 1 - online sešitu Pro instrukce se podívejte do Google učebny: Angličtina VI. a VII. třída
Meet:
Středa 11:00
AJ
6.-7. aj omega
Headway Elementary Unit 1 Introduction
Verbs and Conjuctions Práce v Google Classroom.
Fill in the worksheet in Google Classroom.
M
6.-7. matematika alfa
Zlomky
M
6.-7. matematika omega
Číselná osa
Číselná osa Odkaz na Meet v 9:30: https://meet.google.com/lookup/gdhgnw4ebi
KRUH
Jak zvládáme distanční výuku?
TV
distanční výuka