Třída: VII
Týdenní plán 11.6.2018 - 15.6.2018  
Poznámky
Pondělí 11.6., úterý 12.6. a čtvrtek 14.6. - končíme ve 14 30 (poslední hodina není)
Úterý 12. 6.
– školní turnaj ve fotbale
Středa - 13.6. - ukázka krkavcovitých ptáků
Vybíráme 70 Kč na přírodovědnou ukázku krkavcovitých ptáků 
Čtvrtek 12. 6. – 
Pátek 13. 6. – fotíme se na lodi + piknik (informace na webu školy zde)
Pozor na pohyb v okolí školy - probíhá tam úprava vozovky.
 
Projekt
Červnové workshopy
Červnové workshopy
Krkavcovití
V rámci vzdělávacího projektu společnosti "Ornita" poznáme několik živočišných druhů ptáků a seznámíme se se způsobem jejich života. Budeme mít příležitost shlédnout výukové video doplněné výkladem lektorky s ukázkami živých i umělých exponátů a také možnost diskutovat se zkušeným chovatelem.
ČJ
Literární směry na počátku 20. století - impresionismus, futurismus a poetismus
Budeme číst texty, hledat v nich společné a odlišné prvky a prohlížet si i jiné druhy umění.
opakování
AJ
C
Summer Holidays
Summer topis - traveling, transportation and accomodation. Orientation in the city.
M
Alfa M 7-9
M
Omega M 7-9
Práce s daty, výšky trojúhelníku
Práce s daty - zkoumáme, jaký je rozdíl mezi četností a relaitivní četností; Výška trojúhelníku - úsečka spojující vrchol s protilehlou stranou nebo délka této úsečky; ortocentrum.
OBČ
Finanční gramotnost- opakování
KRUH
Sdělujeme si novinky, diskutujeme o akcích a sdílíme radosti i starosti.
Život rostliny. Bezobratlí živočichové - stavba a činnost těl.
Seznámíš se s životem rostliny - jejím růstem, vývojem, pohyby a délkou života. Dozvíš se, jaký je rozdíl mezi rostlinami jednoletými, dvouletými a vytrvalými. Zjistíš, které látky z prostředí ovlivňují zdravý vývoj rostliny.
Na příkladu nezmara, ploštěnky a hlemýždě zjistíš, čím se vyznačuje uspořádání těl základních skupin bezobratlých živočichů. Poznáš funkce jejich jednotlivých soustav - opěrné a pohybové, trávicí, cévní, dýchací, vylučovací, smyslové, nervové a rozmnožovací.
ZDR
prevence rizikového chování
TV
ODPADÁ