Týdenní plán 10.6.2019 - 14.6.2019 - třída VII
Třída: VII
Týdenní plán 10.6.2019 - 14.6.2019  
Poznámky
Pondělí - 2.a 3. blok: Diskuze o užívání alkoholu, kouření, drogách a dalších závislostech - co všechno nám návykové látky berou a co přináší? Výuka bude krácena, ukončena ve 14:30 hod.
Úterý - Výuka bude krácena, ukončena ve 14:30 hod.
StředaFotografování celé školy a doprovodný program v režii žáků školy. Výuka bude krácena, ukončena ve 14:30 hod. 
Čtvrtek - krácená výuka. Výuka bude ukončena ve 14:30 hod. Možná bude přespávání ve škole.
Pátek - 2. blok Finišujeme s přípravami na vodu, trénujeme také vodácké dovednosti na suchu.
Projekt
Den s handicapem
Projektové dílny 3
Školní sněm
Dobrovolné shromáždění žáků a učitelů, na kterém se diskutují, přijímají nebo upravují školní pravidla platná pro celou školu na následující období.
ČJ
Spokojenost
ČJ
Alfa ČJ 7-9
Společné focení
ČJ
Alfa čtenář 7-9
čtenářská dílna
ČJ
Omega ČJ 7-9
věta a souvětí
ČJ
Omega čtenář 7-9
Závěrečná reflexe a sebehodnocení
AJ
English test
Test results
M
prostorové útvary
M
Alfa M 7-9
prostorové útvary
M
Omega M 7-9
Zlomky a racionální čísla
OBČ
optimismus/pesimismus
ohlédnutí za společným rokem, zpětná vazba
KRUH
Plánování akcí konce školního roku
Společné výzvy: upřesnit průběh úterního fotografování školy (co je všechno potřeba ještě zařídit, připravit); dohodnout se na termínu a programu přespávání; dotáhnout rozhodnutí ohledně vodáckého výjezdu - s kým pojedu v kánovi, jací budou spolubydlící ve stanu, co a ským budeme vařit?
Bezobratlí živočichové.
Budeme se zabývat stavbou a činností těl bezobratlých živočichů - žahavců (nezmar hnědý), ploštěnců (ploštěnka mléčná) a měkkýšů (hlemýžď zahradní).
Živočichové travních společenstev.
Zaměříme se na obratlovce žijící na českých loukách, mezích, pastvinách a pasekách.
Seznámíme se s obojživelníky, plazy, ptáky a savci těchto ekosystémů.
TV
Hod míčkem