Týdenní plán 16.9.2019 - 20.9.2019 - třída VI
Třída: VI
Týdenní plán 16.9.2019 - 20.9.2019  
Projekt
Bezpečný pohyb
II. Já a moje škola/třída
Projekt je zaměřený na poznávání na získávání sociálních dovedností ve třídě a zaklimatizování se ve škole. Žák se seznamuje se s bezpečnostními zásadami při pohybu ve škole, ve třídě, při vycházkách. Podílí se na tvorbě třídních pravidel. Všímá si důležitosti pravidel ve společnosti a rizik spojených s jejich porušováním. Aktivně se zapojuje do sociálních a pracovních aktivit. Žák vnímá a respektuje různost lidí okolo sebe. Žák pracuje na svém individuálním projektu, rozvíjí své silné stránky a projektové dovednosti.
Polytechnika
Budeme pracovat s informačními technologiemi a jejich základními aplikacemi.
Prozkoumáme vnitřek počítače a budeme poznávat jeho jednotlivé části.
Hravou formou budeme na informačních technologiích pracovat s aplikacemi a hrami v oboru matematiky a fyziky.
Projektové dílny
ČJ
4-6 ČJ alfa
Čtenářská dílna
Čteme vlastní knihu a tvořivě pracujeme s přečteným textem.
Pracujeme s básnickým textem.
Volné psaní, velká písmena
Vyjmenovaná slova, rozklad slov
Opakování a procvičování vyjmenovaných slov, rozklad slova.
ČJ
4-6 ČJ omega
čtenářská dílna
Čteme vlastní knihu a tvořivě pracujeme s přečteným textem.
Prcujeme s básnickým textem.
velká písmena, pisatelská dílna
Opakujeme a rozšiřujeme pravidla pravopisu v oblasti psaní velkých písmen.
V rámci pisatelské dílny píšeme vlastní text s motivem cesování
Vyjmenovaná slova a velká písmena
procvičujeme pravopis vyjmenovaných slov a velkých písmen
AJ
4-6 AJ B
Our holidays - activities and places
What do we like during summer.
M
4-6 ČJ omega
Desetinná čísla
M
4-6 matematika alfa
Matematická prostředí - autobus - opakování; násobení (tabulka násobení)
Násobení, tabulka násobení, indické násobení
M
4-6 matematika omega
Desetinná čísla
KRUH
Kruh 4.třída
Pravidla ve třídě
KRUH
Kruh 5. třída
Povíkendové sdílení, blíže se poznáváme, tvoříme třídní pravidla
KRUH
Kruh 6. třída
Sdílíme zážitky, poznáváme se navzájem, soustředíme se na pravidlo "mluví jeden"