Týdenní plán 10.6.2019 - 14.6.2019 - třída VI
Třída: VI
Týdenní plán 10.6.2019 - 14.6.2019  
Poznámky
V po krácená výuka. Výuka bude ukončena ve 14:30.
Projekt
Den s handicapem
Projektové dílny 3
Školní sněm
Dobrovolné shromáždění žáků a učitelů, na kterém se diskutují, přijímají nebo upravují školní pravidla platná pro celou školu na následující období.
ČJ
Fotopiknik
Spokojenost
ČJ
Alfa čtenář 4-6
čtenářská dílna
ČJ
Omega čtenář 4-6
Fotopiknik
AJ
English test
Test results
M
Alfa M 4-6
Projití testu, návrh hodnocení
Zábavná matematika
M
Omega M 4-6
Součtové trojúhelníky a množiny
OBČ
optimismus/pesimismus
ohlédnutí za společným rokem, zpětná vazba
KRUH
plánování týdne, informace k vodě, projektový den s handicapem
Bezobratlí živočichové.
Budeme se zabývat stavbou a činností těl bezobratlých živočichů - žahavců (nezmar hnědý), ploštěnců (ploštěnka mléčná) a měkkýšů (hlemýžď zahradní).
Živočichové travních společenstev.
Zaměříme se na obratlovce žijící na českých loukách, mezích, pastvinách a pasekách.
Seznámíme se s obojživelníky, plazy, ptáky a savci těchto ekosystémů.
TV
Skok daleký