Týdenní plán 25.10.2021 - 29.10.2021 - třída VI
Třída: VI
Týdenní plán 25.10.2021 - 29.10.2021  
Projekt
Hudební dílna
V hudební dílně se zaměřujeme na vztah člověka k hudbě.
Zkoušíme praktické hudební činnosti - pěvecké, instrumentální, rytmické, pohybové, hudebně - dramatické.
Seznamujeme se s pojmy z hudební teorie a propojujeme je přirozeně s hudebními aktivitami.
Posloucháme hudební ukázky z různých žánrů, zařazujeme je do období, ve kterém vznikly, rozvíjíme si povědomí o uměleckých směrech a stylech.
ICT - 6. + 7. třída/1
Naše koule zeměkoule
Projektové dílny
Matematicko-informatická dílna:
Ve výuce se budeme zabývat hledáním alternativních postupů řešení, propojováním znalostí s praxí, osvojováním prostorové představivosti, propojením matematiky s informatikou.
Primárním zdrojem učiva budou typové matematické příklady z přijímacích testů na střední školy s rozšíření učiva na středoškolskou úroveň.
Výuka bude rozšířená o základy informatiky: Vývojové diagramy, základy programování (logika, makra, ...) a databází (Excel, SQL).

Osobnostně sociální rozkvět:

Workshop, kde máte šanci hravě se lépe poznat, dozvíte se jaký typ osobnosti máte, a co potřebujete, abyste se lépe učili a byli ‘cool’ v jednání s ostatními. Co vás tedy bude čekat, pokud se pro tento workshop rozhodnete? Budeme hrát spoustu her, samozřejmě ty které už znáte, zasvětím vás do tajů psychologie. Dozvíme se co je meditace a že se při ní nemusí jen spát, ale může☺. Naučíme se hodně věcí i o svých pocitech a citech…

Zdravověda - bezpečnost

Modul se zaměřuje odpovědné a bezpečné chování v rizikových situacích v silniční a železniční dopravy. Předmětem modulu je utváření pozitivního vztahu v oblasti cyklistiky, odpovědnost za vlastní chování na silnici. Obsahem modulu je seznámení žáků se základními pravidly bezpečnosti v silničním provozu; položit základ pro pochopení bezpečného a ohleduplného chování;poznat nejbližší okolí s ohledem na bezpečnost sil­ničního provozu a také osvojení dovednosti poskytnout adekvátní první pomoc a získat vědomosti o opěrné soustavě člověka.

AJ
Aj 6-7 alfa
All about my home - úvodní hodin
M
M 6-7 alfa
Zlomky (porovnávání, rozšiřování, zakreslení do obrazce)
M
M 6-7 omega
Práce s obrazci
Státní svátek
KRUH
Třídní kruh
Povíkendové sdílení a plánování samostatných projektů