Týdenní plán 28.6.2021 - 2.7.2021 - třída VI
Třída: VI
Týdenní plán 28.6.2021 - 2.7.2021  
Projekt
6.-7. Kreativní projekt
Projekt je zaměřen na výtvarné a hudební aktivity, které propojíme s tématy z dalších předmětů, zejména zaměpisu.
Projektové dílny II.
Úterní projektové dílny
Zdravověda
Žák v rámci tohoto projektu poznává sám sebe jako živou bytost, chápe hodnotu zdraví (tělesného i duševního), jeho ochranu i hloubku problémů spojených s nemocí či jiným poškozením zdraví. Žák se seznámí s různými riziky, která ohrožují zdraví v běžných i mimořádných situacích, osvojí si dovednosti a způsoby chování (rozhodování), které vedou k zachování či posílení zdraví, a získává potřebnou míru odpovědnosti za vlastní zdraví i zdraví jiných. Žák se zajímá o svůj jídelníček, dokáže připravit jednoduchý pokrm. Žák hledá cestu k realistickému sebepoznání a poznávání osobnosti druhých lidí a k pochopení vlastního jednání i jednání druhých lidí v kontextu různých životních situací. Vnímá umění jako proces specifického poznávání sebe sama, rozvíjí svoje vnitřní cítění a tvořivost. Vnímá umění jako prostor pro relaxaci.
ČJ
6.-7. čj gramatika omega
Úklid třídy
ČJ
6.-9. - čtení - alfa
Předávání vysvědčení
ČJ
6.-9. čtení - beta
Vysvědčení
ČJ
6.-9. čtení gama
Vysvědčení
AJ
6.-7. aj - alfa
Třídnické práce
AJ
6.-7. aj omega
Třídnické práce
M
6.-7. matematika alfa
Opakování
M
6.-7. matematika omega
Opakování
KRUH
Úklid třídy, ladění na prázdniny