Týdenní plán 3.5.2021 - 7.5.2021 - třída VI
Třída: VI
Týdenní plán 3.5.2021 - 7.5.2021  
Projekt
6.-7. Kreativní projekt
Projekt je zaměřen na výtvarné a hudební aktivity, které propojíme s tématy z dalších předmětů, zejména zaměpisu.
Projektové dílny
Kutilsko-údržbářská dílna - Pracovními činnostmi budeme pokrývat údržbářské potřeby běhu školy a z dostupných materiálů budeme vyrábět předměty dle nápadů žáků a jejich dovedností.

Školní časopis - Budeme sdělovat ostatním, co zajímavého se u nás na škole, v Poděbradech nebo i jinde v ČR a na světě událo, případně co nás v blízké budoucnosti čeká.
Nabídneme své tipy na místa, kam by se ostatní mohli podívat a podělíme se o své zážitky vlastní zážitky. Povedeme rozhovory se zajímavými lidmi od nás ze školy i odjinud.

Taneční dílna - V rámci tanečních dílen se budeme věnovat rozvoji kreativity žáků prostřednictvím tance vycházejícího z přirozeného pohybu člověka.

Dílna šití a korálkování - Chceš si vytvořit šatník, jenž se bude lišit od všech ostatních? Nebo se naučit, jak si zašít trhlinu na kalhotách?
Naučíme se: rozpoznat látky – jejich užití a vlastnosti, vytvořit střih, dle kterého budeme šít modely, způsoby šití – druhy stehů, ručně vyrábět šperky k modelům

Street art - Galerie už tě nudí a neoslovuje? Jsi výtvarně zdatný člověk, který má vlastní názor? Potřebuješ ho ventilovat do světa a zasáhnout svým uměním širokou veřejnost? Staň se na tři měsíce pouličním umělcem, který není jen primitivním tekařem.

Sportovní dílna - Budeme hrát míčové i jiné hry, sportovat, běhat, skákat a dělat vše spojené se sportem a zdravým životním stylem.

Kreativní dílna - V této dílně si vytvoříš své originální výrobky i kresby. S pomocí nejrůznějších technik, materiálů si vyzkoušíme své šikovné ruce.

Osobnostní rozvoj - Budeme hrát spoustu zajímavých her. Dozvíme se, co je meditace. Naučíme se hodně věcí i o svých pocitech a citech. Budeme určitě i malovat, a trochu hrát i divadýlko (psychodramatické hry).

Škola rocku-hudební dílnička - Naše dílna se na 3 měsíce přetvoří v improvizované hudební studio zaměřené na rock, folk a další hudební žánry zahrnující akustické, ale i elektrické nástroje.
Zdravověda
Žák v rámci tohoto projektu poznává sám sebe jako živou bytost, chápe hodnotu zdraví (tělesného i duševního), jeho ochranu i hloubku problémů spojených s nemocí či jiným poškozením zdraví. Žák se seznámí s různými riziky, která ohrožují zdraví v běžných i mimořádných situacích, osvojí si dovednosti a způsoby chování (rozhodování), které vedou k zachování či posílení zdraví, a získává potřebnou míru odpovědnosti za vlastní zdraví i zdraví jiných. Žák se zajímá o svůj jídelníček, dokáže připravit jednoduchý pokrm. Žák hledá cestu k realistickému sebepoznání a poznávání osobnosti druhých lidí a k pochopení vlastního jednání i jednání druhých lidí v kontextu různých životních situací. Vnímá umění jako proces specifického poznávání sebe sama, rozvíjí svoje vnitřní cítění a tvořivost. Vnímá umění jako prostor pro relaxaci.
Země je kulatá
Země je kulatá - historický projekt s Jirkou
Projekt navazuje na projekt Eldorádo. Jeho základním cílem je vést žáky k pochopení místa zámořských objevných cest v kontextu historických souvislostí se zřetelem k vzájemnému ovlivňování evropské a nově objevených zámořských civilizací a kultur. V projektu se výrazně uplatňuje geografický aspekt jako podpůrný moment k porozumění změnám v “rozměrech a velikosti” světa tehdejšího člověka, které byly způsobeny zámořskými objevy.

Země je kulatá - zeměpisně-občankářský projekt s Kamilou
Projekt je založen na principu propojení geografických a společensko-ekonomických charakteristik Jižní a Střední Ameriky. Základním tématem projektu je Jižní a Střední Amerika z hlediska fyzického a socioekonomického zeměpisu, a to v územním rozsahu od jihu kontinentu po jižní hranici Mexika. Společenskovědní aspekt projektu je naplňován tematikou charakteristiky politického systému a jeho otřesů ve vybraných státech. Obecným cílem projektu je vedení žáků k porozumění souvislostem mezi přírodními podmínkami, úrovní socioekonomického rozvoje a jeho historickou podmíněností v prostředí jihoamerických a středoamerických zemí.

Země je kulatá - přírodovědný projekt s Luckou
ČJ
6.-7. čj gramatika alfa
Reklama - tvoříme vlastní reklamu podle daných kritérií, prezentace vytvořených reklam
Slovesa - mluvnické kategorie Pravopis - vyjmenovaná slova
Budeme pokračovat v poznávání sloves a určování mluvnických kategorií a zopakujeme si pravopis vyjmenovaných slov.
ČJ
6.-7. čj gramatika omega
čárka ve větě, tvořivé psaní - využití přísloví ve vv podmětné
VV předmětná, líčení
ČJ
6.-9. - čtení - alfa
Byl pro vás čas distanční výuky ideální doba na čtení?
Co všechno jste doma přečetli? Povíme si o knihách, časopisech, které vám pomohly zpříjemnit čas. Kdo můžete, přineste je s sebou.
ČJ
6.-9. čtení - beta
Cestopisy - znaky a autoři Marco Polo
Podíváme se na znaky cestopisů a přečteme si část díla Marca Pola.
ČJ
6.-9. čtení gama
Karel Čapek jako autor dystopických děl
AJ
6.-7. aj - alfa
Prepositions of Time and place
AJ
6.-7. aj omega
My daily routine during quarantine Possessive and others pronouns
Write a story.
How to use pronouns.
Setkáte se Face to face s Mikem ve škole!!! Conversation
What did you do during quarantine?
M
6.-7. matematika alfa
Mocniny
M
6.-7. matematika omega
Rovnice
KRUH
Třídní kruh - konečně společně, naživo, ve škole :-)
TV
Pohyb v přírodě - Discgolf