Týdenní plán 14.4.2019 - 18.4.2019 - třída VI
Třída: VI
Týdenní plán 14.4.2019 - 18.4.2019  
Poznámky
Pondělí 15. 4. - od 17:00 v prostorách ZŠ JEDNA RADOST beseda na téma Můj sourozenec má handicap - jak mi v tom je a co potřebuji? - více informací na stránkách školy
Středa 17. 4. - Hop Arena Praha - pro zájemce
Čtvrtek 18. 4. - pondělí 22. 4. - Velikonoční prázdniny
Projekt
Projektové dílny 3
Školní sněm
Dobrovolné shromáždění žáků a učitelů, na kterém se diskutují, přijímají nebo upravují školní pravidla platná pro celou školu na následující období.
Zvuk
Budeme poslouchat svět, okolí, vnímat zvuky, zaznamenávat a pracovat s nimi. Určíme si hudbu a rytmus svého života.
V tomto projektu se můžeš stát i světově významnou osobou - hlavním představitelem svého (zvoleného) státu. Tvým úkolem bude co nejlépe poznat “svou” zemi, abys v závěru projektu dokázal/a co nejlépe hájit zájmy své země na světovém sněmu.
Jak na nás působí zvuk? Vyzkoušíme si také, jak nás ovlivňuje například relaxační, metalová či rocková hudba. Budeme zkoumat vliv hudby na naši psychiku či emoce.
Dalším n
aším společným tématem bude zvuk, hlas, řeč a vše další, co je s nimi spojené a týká se dějin, lidské společnosti a života lidí obecně.
A nakonec prozkoumáme co je zvuk z fyzikálního hlediska, způsoby, jakým se zvuk zaznamenává a přenáší. A budeme společně zkoumat hlas a zvuky hudebních nástrojů, lidí i zvířat.
ČJ
rozvíjející větné členy; zvuková stránka jazyka
ČJ
Alfa čtenář 4-6
čtenářská dílna
ČJ
Omega čtenář 4-6
čtenářská dílna
Čteme vlastní knihu.
Čteme publicistický text, hledáme klíčové informace.
AJ
Fruit and vegetables
Fruit and vegetables
M
Alfa M 4-6
Geometrické konstrukce, obsah a obvod, zlomky
Geometrický souhrn, zaokrouhlování, záporná čísla
M
Omega M 4-6
Geometrická mříž
KRUH
Sdílení víkendových zážitků, organizace následujícího týdne, volné psaní
TV
Miniházená - příprava na turnaj