Týdenní plán 25.10.2021 - 29.10.2021 - třída V
Třída: V
Týdenní plán 25.10.2021 - 29.10.2021  
Projekt
D_říjen 21/22
3 oborové okruhy
1. výtvarný: kaštany- výroba zvířátek, papírové masky, koláž z přírod. materiálů, prstové barvy- téma podzim
2. pohyb. aktivity: procházky, hřiště, návštěva památky
3. prac. činnost a vaření: ovocné mísy (1.10. SD Vegetariánství), sázení semínka (20.10. Den stromů)
Hudební dílna
V hudební dílně se zaměřujeme na vztah člověka k hudbě.
Zkoušíme praktické hudební činnosti - pěvecké, instrumentální, rytmické, pohybové, hudebně - dramatické.
Seznamujeme se s pojmy z hudební teorie a propojujeme je přirozeně s hudebními aktivitami.
Posloucháme hudební ukázky z různých žánrů, zařazujeme je do období, ve kterém vznikly, rozvíjíme si povědomí o uměleckých směrech a stylech.
Projektové dílny
Matematicko-informatická dílna:
Ve výuce se budeme zabývat hledáním alternativních postupů řešení, propojováním znalostí s praxí, osvojováním prostorové představivosti, propojením matematiky s informatikou.
Primárním zdrojem učiva budou typové matematické příklady z přijímacích testů na střední školy s rozšíření učiva na středoškolskou úroveň.
Výuka bude rozšířená o základy informatiky: Vývojové diagramy, základy programování (logika, makra, ...) a databází (Excel, SQL).

Osobnostně sociální rozkvět:

Workshop, kde máte šanci hravě se lépe poznat, dozvíte se jaký typ osobnosti máte, a co potřebujete, abyste se lépe učili a byli ‘cool’ v jednání s ostatními. Co vás tedy bude čekat, pokud se pro tento workshop rozhodnete? Budeme hrát spoustu her, samozřejmě ty které už znáte, zasvětím vás do tajů psychologie. Dozvíme se co je meditace a že se při ní nemusí jen spát, ale může☺. Naučíme se hodně věcí i o svých pocitech a citech…

ČJ
ČJ 4-5 alfa
Podzimní prázdniny
ČJ
ČJ 4-5 omega
čtení vlastní knihy - dopis autorovi/postavě
Zdvojené souhlásky
Žák odůvodňuje pravopis zdvojených souhlásek (morfologický pravopis)
M
M 4-5 alfa
Písemné sčítání a odčítání, pravděpodobnost
KRUH
Třídní hodina
Halloween
Pravidla: soukromí a stop
Učebny online