Třída: V
Týdenní plán 11.6.2018 - 15.6.2018  
Projekt
Červnové workshopy
Červnové workshopy
Krkavcovití
V rámci vzdělávacího projektu společnosti "Ornita" poznáme několik živočišných druhů ptáků a seznámíme se se způsobem jejich života. Budeme mít příležitost shlédnout výukové video doplněné výkladem lektorky s ukázkami živých i umělých exponátů a také možnost diskutovat se zkušeným chovatelem.
ČJ
Alfa ČJ 4-6
Focení na lodi - pirátský den
Opakování učiva formou didaktických her
Na závěrečné hodině shrneme témata, kterými jsme se zabývali ve 2. pololetí - přídavná jména, zájmena, souvětí, podmět a přísudek...
Vyzkoušíme si popisovat významy slov aktivitou "kufr"; vymyslíme věty a souvětí, které na sebe navazují a roztřídíme slova podle slovních druhů
ČJ
Omega ČJ 4-6
Focení na lodi - pirátský den
Vypravování
Vypravování
AJ
CREATE A SPORT
creating a game or sport
M
Cyklatrasy
Cyklotrasy
M
Alfa M 4-6
Opakování, geometrie
M
Omega M 4-6
Dělení
Dělení
Jízdní řád
Práce s jízdním řádem
Logické a netradiční geometrické úlohy
Logické a netradiční geometrické úlohy
Slovní úlohy
Slovní úlohy
KRUH
Aktuální informace
Aktuální informace, týdenní plán, workshopy, Krkavcovití
TV
baseball, hod míčkem, hod na cíl