Týdenní plán 8.4.2024 - 12.4.2024 - třída V
Třída: V
Týdenní plán 8.4.2024 - 12.4.2024  
Projekt
Projektové dílny 1. stupeň
Movies, game workshop with Mike

KUCHTÍK s Pavlou a Markétou

HUDEBNÍ DÍLNA s Monikou

Divadlo s Klárou a Lenkou

Malý objevitel s Nikolou a Kájou

Experimentuj s malbou s Pavlem H.
Rozum a cit - IV,V
Modul se zaměřuje na práci s časovými a historickými údaji. Velkým tématem tohoto modulu jsou panovníci napříč časem od příchodu Jana Lucemburského po Zikmunda Lucemburského. Společným cílem je porozumění příčinám častých konfliktů v minulosti i současnosti. Předmětem zkoumání jsou také jednotlivé etapy lidského života, porozumění vlastním potřebám i potřebám ostatních lidí. Modul se zaměřuje také na poznání prostřednictvím různých informačních zdrojů, orientaci v základních formách vlastnictví a v základech finanční gramotnosti.
ČJ
4. třída
Dílna psaní - popisujeme na základě smyslového vnímání
Mluvnické kategorie - slovesa
Určování osby, čísla, času, způsobu
Slovní druhy - shrnutí; opakování osvojených pravopisných pravidel
Test mapování znalostí - slovní druhy, koncovky podstatných jmen, pravopis Samostatné tiché čtení vlastní knihy
ČJ
5. třída
Dílna psaní - popisujeme na základě smyslového vnímání
Mluvnické kategorie - slovesa
Určování osby, čísla, času, způsobu
Slovní druhy - shrnutí; opakování osvojených pravopisných pravidel
Test mapování znalostí - slovní druhy, koncovky podstatných jmen, pravopis Samostatné tiché čtení vlastní knihy
AJ
4. třída
singular vs. plural
AJ
5. třída
My daily life: reading, speaking
M
4. třída
Monitorovací práce. Zlomky, dělení jednociferným číslem.
osová souměrnost. Délkové jednotky.
M
5. třída
Monitorovací práce. Zlomky, dělení jednociferným číslem.
Převody délkových jednotek.
INF
4. třída
Tvorba vlastní křížovky (Excel)
INF
5. třída
Tvorba vlastní křížovky (Excel)
KRUH
4. třída
Co si navzájem sdělujeme, aby nám bylo společně dobře - diskuze o větách, které (ne) chceme slyšet od druhých....
KRUH
5. třída
Co si navzájem sdělujeme, aby nám bylo společně dobře - diskuze o větách, které (ne) chceme slyšet od druhých....
TV
4. třída
Přehazovaná a ringo
TV
5. třída
Přehazovaná a ringo