Třída: V
Týdenní plán 19.2.2018 - 23.2.2018  
Poznámky
čt 22. 2. Muzeum Karla Zemana pro zájemce (R. Slauka)
ČJ
Alfa ČJ 4-6
dílna čtení a tvůrčího psaní

pokračujeme v aktivitách se seznamováním se s různými žánry (sci-fi, fantasy) - četba textů, práce s klíčovými slovy, pvlastní ilustrace, metodou volného psaní vytvoříme vlastní příběh z vybrané žánrové oblasti

četba vlastní knihy

Nezapomeňte si vzít vlastní knihu, pastlky, psací potřeby...

Shoda přísudku s nevyjádřeným a několikanásobným podmětem

Seznámíme a procvičíme si vyhledávání různých typů podmětu a uplatníme pravidla pravopisu při psaní koncovky v přísudku; práce ve dvojici

ČJ
Omega ČJ 4-6
Čtenářská dílna, dílna psaní

tiché čtení vlastní knihy; vyjádření prožitku ze čtení volným tvořivým psaním; sdílení ve dvojici i ve skupině

Mluvnické kategorie u podstatných jmen, shoda přísudku s podmětem

Podstatná jména - skloňování, určování čísla, rodu, pádu a vzoru, shoda přísudku s podmětem, opakování.

AJ
What ś the time?
M
Zábavná matematika

Zábavná matematika

M
Alfa M 4-6
Opakování.

Zlomky, numerické výpočty, slovní úlohy.

Výrazy, slovní úlohy, geometrie.

+testování nového systému generování úloh na míru (personalizace typu úloh a obtížnosti)

M
Omega M 4-6
Matematika - různá prostředí

Součtové trojúhelníky, hadi, zlomky, násobení a dělení, počítání do milionu,rovinná a prostorová geometrie, krychlové stavby, pavučiny, násobilkové obdélníky, převody jednotek, algebrogramy, magické čtverce.

Matematika-různá prostředí

Součtové trojúhelníky, hadi, zlomky, násobení a dělení, počítání do milionu,rovinná a prostorová geometrie, krychlové stavby, pavučiny, násobilkové obdélníky, převody jednotek, algebrogramy, magické čtverce.

KRUH
Plánování následujícího týdne, reflexe prázdnin, aktuality, sdílení, zpívání.

Plánování následujícího týdne, reflexe prázdnin, aktuality, sdílení, zpívání.

TV
Míčové hry, pravidla her, basketbal
Projekt
Čas

"Je čas pro práci a pro lásku. Žádný jiný neexistuje." (Coco Chanel)

Prozkoumáme myšlenky myslitelů, spisovatelů, objevitelů, ale i své vlastní. Podíváme se do vesmíru, do přírody, do minulosti i budoucnosti.

Zamyslíme se nad vztahy mezi člověkem a přírodou, uvědomíme si dopady lidského působení. Seznámíme se s uměleckými směry, jednotlivá období zasadíme do kulturně-historického kontextu u nás i v Evropě (světě). V různých historických obdobích a na odlišných místech světa prozkoumáme význam času, důvody k jeho měření i způsoby, kterými lidé čas měřili a jak své výsledky zaznamenávali. Uvědomíme si, že čas je podstatnou složkou struktury vesmíru, ovlivňuje životní cykly člověka i celé přírody.