Týdenní plán 5.6.2023 - 9.6.2023 - třída V
Třída: V
Týdenní plán 5.6.2023 - 9.6.2023  
Projekt
eTwinning
HV_Hudební hrátky
Cílem projektu je kreativně rozvíjet hudební dovednosti žáků na jejich individuální úrovni.

Prostřednictvím pěveckých, instrumentálních a rytmických aktivit si žáci postupně osvojí vybrané hudební skladby a písně z různých žánrů.

Zaměříme se také na aktivní poslech , schopnost udržet posluchačskou pozornost, vyjádřit svůj názor na poslouchanou tvorbu.

Neopakovatelná chvíle
Modul se zaměřuje na lidské výtvory - ekosystém louka, ekosystém pole. Smyslem objevování bude louka, jako ekosystém přirozeně vytvořený člověkem, s mnohým průmyslovým zásahem člověka do přírody. Cílem bude poznání rozdílů mezi loukou a polem, třídit traviny, byliny a živočichy. V modulu se setkáme s řadou rostlin, které mohou být záměrně upravené pro účely louky a pole, i s rostlinami, jež v běžné přírodě nerostou. Žáci si uvědomují působení člověka v přírodě, loukách a polích. Seznamují se s životem a rozdíly v těchto ekosystémech.
ČJ
Čj 4. a 5.
Dílna čtení - individuální tiché čtení jako zdroj radosti, relaxu a potěšení ze čteného příběhu...
Poslech předčítaného textu na vybrané téma- shrnutí obsahu textu vlastními slovy
ČJ
Čj 5.
Podmět a přísudek - psaní koncovek v přísudku podle rodu ženského a mužského Upevnění správného pravopisu u osvojených pravidel - koncovky podst. jmen, vyjmenovaná slova Testování ČŠI v jazykových a čtenářských dovednostech formou online testu
AJ
Aj 4. , 5. alfa
Injuries - vocabulary plus reading
AJ
Aj 4., 5. omega
Shopping: present continous.
M
M 4., 5. alfa
Monitorovací práce. Geometrická tělesa
Monitorovací práce za 4. čtvrtletí - témata: slovní úlohy, osová souměrnost, desetinná čísla a prostředí rovnic, záporná čísla.
M
M 4., 5. omega
Dělení jednomístným číslem. Desetinná čísla.
INF
ICT 4. a 5.
Práce s daty
KRUH
KRUH 4., 5.
SEE Learning - závěrečné setkání; shrnutí top zásad a možností k seberozvoji a dobré psychické pohodě
TV
TV 4. a 5.
Přehazované: hod míčem a chytání + pravidla