Třída: V
Týdenní plán 24.4.2017 - 28.4.2017  
Projekt
Jeden svět prezentační

Zaměřujeme se na činnostní charakter vyučování, prožitkové aktivity, komunikační a prezentační dovednosti, podporu iniciativních projevů ze strany žáků, vyvážený rozvoj osobnosti v intelektové a emoční oblasti, využití jejich přirozeného potenciálu a formulaci vlastního učebního pokroku.

ČJ
Alfa ČJ 4-6
čtenářská dílna
čteme vlastní knihu, pracujeme s pracovními lsty, rozvíjíme čtenářskou gramotnost
Zájmena
Procvičujeme pravopis tvarů mne, mně, mě ve větách
ČJ
Omega ČJ 4-6
Čtenářská dílna, dílna psaní
Čteme vlastní knihu a píšeme dopis vybrané postavě nebo autorovi knihy; společně sdílíme svou tvorbu
Podstatná jména rodu středního
hravě i online odkaz
AJ
Upevňování slovní zásoby a gramatických jevů
zájmena, číslovky, přítomný čas, přítomný průběhový č.
M
Zlomky
Zlomky
M
Alfa M 4-6
Desetinná čísla, zlomky, opakování
Převody, znázornění na číselné ose, porovnávání.

Opakování: Váhy, pyramidy, pavučiny, krokování, numerické výpočty.
Výrazy s desetinnými čísly a zlomky
Vizualizace, přepočty, hledání nejjednodušší cesty k výsledku.
M
Omega M 4-6
Dělení jednomístným číslem
Dělení jednomístným číslem
Rovnice
rovnice
Římské číslice
Římské číslice
Slovní úlohy
Slovní úlohy
KRUH
TV
Volejbal, hod na cíl, hod na přesnost, fotbal