Týdenní plán 14.1.2019 - 18.1.2019 - třída V
Třída: V
Týdenní plán 14.1.2019 - 18.1.2019  
Projekt
“Svět v pohybu - Pohyb ve světě”
Projektové dílny 2
ČJ
Alfa ČJ 4-5
Opakování pravopisu podstatných jmen.
přídavná jména
Nejdříve si zopakujeme vyjmenovaná slova. Na tabuli a na plakát napíšeme, co již víme k přídavným jménům, určujeme přídavná jména - tvrdá, měkká, přivlasňovací.
ČJ
Alfa čtenář 4-6
čtenářská dílna
ČJ
Omega ČJ 4-5
Pádové otázky
procvičujeme pádové otázky
Střední rod
začínáme s určování vzorů u podstatných jmen stř. rodu.
ČJ
Omega čtenář 4-6
čtenářská dílna
Čteme vybrané úryvky z knih ve školní knihovně, diskutujeme o nich. Poznáváme nové žánry.
AJ
body parts and numbers to have - we have got, they have got
konverzace: how are you today?(4. třída) How were you yesterday? (5. třída)
M
Alfa M 4-5
Nejmenší společný násobek, zlomky
M
Alfa M 4-6
Rovnice, zvířátka dědy Lesoně, šipkové grafy
M
Omega M 4-5
rovnice - váhy, piktogramy, šipkové grafy
M
Omega M 4-6
Zlomky, opakování
INF
Práce v prostředí Google Programování Vyhledávání na internetu
Budeme pracovat ve sdíleném prostředí, zájemci mohou programovat a všichni si vyzkouší vyhledávání na internetu.
KRUH
Lyžák, hry
TV
BRUSLENÍ