Týdenní plán 19.5.2019 - 23.5.2019 - třída V
Třída: V
Týdenní plán 19.5.2019 - 23.5.2019  
Poznámky
Po - konzultace v tripartitě rodič-žák-učitel (čas na základě výběru rodiče, zápis do tabulky)
Út - konzultace v tripartitě rodič-žák-učitel
Projekt
17. listopad
Připravíme materiály, fotografie apod. pro výstavu k 17. listopadu v městské knihovně.

Podíváme se na historické okolnosti, které vedly k 17. listopadu 1989. Zjistíme, co listopadu předcházelo, kdo se nejvíce zasloužil o další události, čím byla studentská demonstrace 17. listopadu tak výjimečná a jaké změny se odehrávaly v dalších zemích světa.

Zjistíme, co lidé okolo nás ví o listopadu 1989. Jaké informace se jim vybaví, když se zmíní tento den a jak se liší povědomost o listopadových událostech mezi lidmi různého věku.

Vyzpovídáme osoby z našeho okolí, které se jakýmkoli způsobem podíleli na událostech 17. listopadu 1989. Srovnáme jejich pohledy na tehdejší dění a zaznamenáme i jejich dnešní úvahy a myšlenky.

Zaměříme se na písně, zpěváky a hudbu, která doprovázela události 17. listopadu 1989. Co si lidé tehdy zpívali a proč? Kdo jim zpíval? Jaké myšlenky a poselství skladby obsahovaly? Které z nich zůstaly známé dodnes? A kteří interpreti?

Vyhledáme si tehdejší obrazové záznamy, fotografie či filmy a použijeme je jako zdroj informací. Pokusíme se je napodobit a vytvořit podobnou atmosféru, jaká provázela listopad 1989.
Projektové dílny 3
ČJ
Základní skladební dvojice - podmět, přísudek. Posuvný příběh.
ČJ
Alfa čtenář 4-6
čtenářská dílna
ČJ
Omega ČJ 4-5
4. třída - Shoda přísudku s podmětem; přímá řeč
ČJ
Omega čtenář 4-6
Vennovy diagramy a jejich využití ve čtenářství
M
Alfa M 4-6
Gradované slovní úlohy a pavučiny, geometrie
Plickers, geometrie, písemné počty, záporná čísla
M
Omega M 4-6
Tabulka 100
INF
HW a bezpečnost
KRUH
Informace k novému týdnu. Soukromí. Volné psaní.