Týdenní plán 12.11.2018 - 16.11.2018 - třída V
Třída: V
Týdenní plán 12.11.2018 - 16.11.2018  
Projekt
“Svět v pohybu - Pohyb ve světě”
Projektové dílny 1.
Žák si vybírá z nabídky projektových dílen jednu na celé první pololetí.
Před rozhodnutím umožňujeme dětem vyzkoušet si náplň jednotlivých dílen formou malé ukázky.
Pro 1. pololetí jsme připravili tyto dílny:
  • Cestování vesmírem
  • Divadelní dílna
  • Digitální dílna
  • Školní časopis
  • Tanec jako prostředek komunikace
Náplň jednotlivých dílen.
ČJ
Bajka, ohebné slovní druhy
Čteme bajku o svobodě, trénujeme slovní druhy
Tabulky, slovní úlohy, netradiční řešení
Vyjmenovaná slova po M, slovní druhy 5.tř. Neohehebné slovní druhy - přehled
procvičujeme vyjmenovaná slova po M, tvoříme podstatná jména, přídavná jména a slovesa.
5.tř. - Zkontrolujeme si pracovní list "Tři tety", vytvoříme si přehled neohebných slovních druhů a přiřadíme jejich zástupce.
ČJ
Alfa ČJ 4-6
čtenářská dílna
ČJ
Omega ČJ 4-6
čtenářská dílna, 17. listopad a Václav Havel
čteme vlastní knihu a tvořiv pracujeme s přečteným textem;, zpíváme píseň Modlitba pro Martu, seznamujeme se s událostmi 17. listopadu, čteme pohádku Pižďuchvé od V. Havla
AJ
Sloveso to be, osobní zájemna, family - opakování
Budeme opakovat gramatiku i slovíčka a zkusíme skládat smysluplné a užitečné věty.
M
Tabulky, slovní úlohy, netradiční řešení
Vyjmenovaná slova po M, slovní druhy 5.tř. Neohehebné slovní druhy - přehled
procvičujeme vyjmenovaná slova po M, tvoříme podstatná jména, přídavná jména a slovesa.
5.tř. - Zkontrolujeme si pracovní list "Tři tety", vytvoříme si přehled neohebných slovních druhů a přiřadíme jejich zástupce.
M
Alfa M 4-6
Práce s obrazci ve čtvercové síti
M
Omega M 4-6
Slovní úlohy, tabulky
Porozumění netradičně formulovaným úlohám.
INF
Miniházená, hra
Střelba, přihrávky, taktika, pravidla hry
Sdílené prostředí Google, disk, práce s Google dokumentem.
Zkusíme ještě jednou úpravy textu a obrázků v dokumentech Google. Zopakujeme si sdílení a budeme tvořit složky na disku i v počítači a přesouvat dokumenty.
KRUH
Sdílení zážitků, organizace týdne a plány. aktivita: vnitřní teplo
TV
Miniházená, hra
Střelba, přihrávky, taktika, pravidla hry
Sdílené prostředí Google, disk, práce s Google dokumentem.
Zkusíme ještě jednou úpravy textu a obrázků v dokumentech Google. Zopakujeme si sdílení a budeme tvořit složky na disku i v počítači a přesouvat dokumenty.