Třída: IX
Týdenní plán 11.6.2018 - 15.6.2018  
Poznámky
Pondělí 11.6. až čtvrtek 14.6. - končíme ve 14 30 (poslední hodina není)
Úterý 12. 6.
– školní turnaj ve fotbale
Středa - 13.6. - ukázka krkavcovitých ptáků
Vybíráme 70 Kč na přírodovědnou ukázku krkavcovitých ptáků 
Čtvrtek 12. 6. – 
Pátek 13. 6. – fotíme se na lodi + piknik (informace na webu školy zde)
Pozor na pohyb v okolí školy - probíhá tam úprava vozovky.
 
Projekt
Červnové workshopy
Červnové workshopy
Krkavcovití
V rámci vzdělávacího projektu společnosti "Ornita" poznáme několik živočišných druhů ptáků a seznámíme se se způsobem jejich života. Budeme mít příležitost shlédnout výukové video doplněné výkladem lektorky s ukázkami živých i umělých exponátů a také možnost diskutovat se zkušeným chovatelem.
Příprava na přijímací zkoušky z ČJ

Opakujeme gramatické jevy, řešíme testové úlohy, které se vyskytují u přijímacích zkoušek na střední školy. Rozvíjíme čtenářskou gramotnost. Vyhledáváme v textech informace a všímáme si i jejich slohové stavby a slovní zásoby.

ČJ
Jazykové rodiny a postavení a historie češtiny mezi evropskými jazyky.
Budeme zkoumat vývoj jazyků, evropské i jiné jazyky a uvedeme si zajímavosti o vývoji jazyků. Zaměříme se především na češtinu a jazyky slovanské.
AJ
Summer Holidays
Summer topis - traveling, transportation and accomodation. Orientation in the city.
RJ
Opakování slovní zásoby, konverzačních témat. Prezentace projektů na historické, kulturní, přírodovědné téma-Rusko.
M
Alfa M 7-9
M
Omega M 7-9
Práce s daty, výšky trojúhelníku
Práce s daty - zkoumáme, jaký je rozdíl mezi četností a relaitivní četností; Výška trojúhelníku - úsečka spojující vrchol s protilehlou stranou nebo délka této úsečky; ortocentrum.
KRUH
Sdělujeme si novinky, diskutujeme o akcích a sdílíme radosti i starosti.
Kyslíkaté a bezkyslíkaté soli. Plasty a syntetická vlákna. Významné látky v organismech - sacharidy.
Seznámíš se s názvoslovím, vlastnostmi a použitím kyslíkatých a nekyslíkatých solí. Zjistíš, k čemu se vybrané soli používají. Poznáš jejich zastoupení a význam v průmyslových hnojivech, stavebních pojivech a keramice.
Poznáš látky stvořené člověkem - plasty a syntetická vlákna. Porovnáš výhody a nevýhody přírodních a umělých vláken. Podle obchodního označení poznáš, o jaký druh pastu či syntetického vlákna se jedná. Zopakuješ si možnosti likvidace plastů a jejich vliv na životní prostředí a lidské zdraví.
Seznámíš se s přírodními látkami - sacharidy. Poznáš jejich jednotlivé zástupce a jejich funkce v živých organismech.
TV
ODPADÁ