Týdenní plán 19.10.2020 - 23.10.2020 - třída IX
Třída: IX
Týdenní plán 19.10.2020 - 23.10.2020  
Poznámky
Distanční výuka (práce z domova)
Tento týden zůstanete vzhledem k neutěšené situaci s koronavirem v naší vlasti opět doma.
Budete ale pilně sledovat týdenní plány a hlavně Google Classroomy (Učebny) a školní emaily.

Zde je odkaz na tabulku se seznamem Meetů: https://skolajednaradost.cz/download/distancni_vyuka_od_14__3_.pdf

Práci na jednotlivé projekty i jednotlivé vyučovačí předměty najde v Google Classroom (Učebna).
Pozvánky do jednotlivých učeben máte ve školním emailu.

V případě nejasností komunikujeme emailem (jiri.klecak@skola1radost.cz), případně jinak.
Ideálně se obracejte přímo na učitele jednotlivých předmětů či projektů. 
Projekty máte absolvovat všichni všechny tři... Zatím všichni měli jeden projekt za sebou, když jste byli ještě všichni ve škole (pokud někdo nechyběl - pak také musí doplnit...), a další dva už máte dodělat pomocí Google Classroom a Meetů.  
V případě nejasností pište email.

 
Projekt
8.-9. čtvrteční projekt
Kam po škole I.
V rámci tohoto projektu žáci lépe porozumí svým silným a slabým stránkám, což jim pomůže při odpovědném rozhodování o dalším profesním zaměření. Žáci se seznámí s možnostmi na trhu práce a v různých oborech lidské činnosti.

Chemie nás baví
V rámci projektu se ponoříme do chemie organické a anorganické. Kromě terorie nás čeká hledání odpovědí na badatelské otázky. Budeme pozorovat, experimentovat a měřit, vytvářet a ověřovat hypotézy o podstatě pozorovaných přírodních jevů, analyzovat výsledky tohoto ověřování a vyvozovat z nich závěry.

Podle nařízení vlády bude výuka v tomto týdnu probíhat distančně. Sledujte prosím Google Učebnu.
8.-9. Kreativní projekt
Projekt je zaměřen na výtvarné a hudební aktivity, které propojíme s tématy z dalších předmětů, zejména historií. Budeme rozvíjet i komunikační dovednosti v anglickém jazyce.
8.-9. Polytechnika
Polytechnika II. pro třídy 8.-9.

Podprojekt: Elektromagnetika; Učitel: Pavel Kudrna; email: pavel.kudrna@skola1radost.cz
Demontáží starých elektrických zařízení prozkoumáme, jaké obsahují součástky.
Budeme se seznamovat s elektrosoučástkami, jejich vlastnostmi a jejich fyzikálními veličinami.
Navrhneme jednoduché elektronické obvody a jejich fyzickým sestavením budeme ověřovat jejich funkčnost.


Podprojekt: Vesmír a člověk
Cílem projektu je vytváření povědomí o vlastní sounáležitosti se světem, s živou a neživou přírodou, lidmi, společností, planetou Zemí, sluneční soustavou, Sluncem a měsícem.
Součástí projektu je i částečné poznávání geologie, především minerálů a hornin.
Po meči a po přeslici
Projektové dílny
Kutilsko-údržbářská dílna - Pracovními činnostmi budeme pokrývat údržbářské potřeby běhu školy a z dostupných materiálů budeme vyrábět předměty dle nápadů žáků a jejich dovedností.

Školní časopis - Budeme sdělovat ostatním, co zajímavého se u nás na škole, v Poděbradech nebo i jinde v ČR a na světě událo, případně co nás v blízké budoucnosti čeká.
Nabídneme své tipy na místa, kam by se ostatní mohli podívat a podělíme se o své zážitky vlastní zážitky. Povedeme rozhovory se zajímavými lidmi od nás ze školy i odjinud.

Taneční dílna - V rámci tanečních dílen se budeme věnovat rozvoji kreativity žáků prostřednictvím tance vycházejícího z přirozeného pohybu člověka.

Dílna šití a korálkování - Chceš si vytvořit šatník, jenž se bude lišit od všech ostatních? Nebo se naučit, jak si zašít trhlinu na kalhotách?
Naučíme se: rozpoznat látky – jejich užití a vlastnosti, vytvořit střih, dle kterého budeme šít modely, způsoby šití – druhy stehů, ručně vyrábět šperky k modelům

Street art - Galerie už tě nudí a neoslovuje? Jsi výtvarně zdatný člověk, který má vlastní názor? Potřebuješ ho ventilovat do světa a zasáhnout svým uměním širokou veřejnost? Staň se na tři měsíce pouličním umělcem, který není jen primitivním tekařem.

Sportovní dílna - Budeme hrát míčové i jiné hry, sportovat, běhat, skákat a dělat vše spojené se sportem a zdravým životním stylem.

Kreativní dílna - V této dílně si vytvoříš své originální výrobky i kresby. S pomocí nejrůznějších technik, materiálů si vyzkoušíme své šikovné ruce.

Osobnostní rozvoj - Budeme hrát spoustu zajímavých her. Dozvíme se, co je meditace. Naučíme se hodně věcí i o svých pocitech a citech. Budeme určitě i malovat, a trochu hrát i divadýlko (psychodramatické hry).

Škola rocku-hudební dílnička - Naše dílna se na 3 měsíce přetvoří v improvizované hudební studio zaměřené na rock, folk a další hudební žánry zahrnující akustické, ale i elektrické nástroje.
ČJ
6.-9. - čtení - alfa
Čtenářská dílna on-line
Čtenářský meet - ve středu v 9:00 - odkaz na meet v záhlaví class room Čtenářství alfa s Kamilou. Vlastní čtenářství a kulturní zážitky. Společné téma "kroniky"
ČJ
6.-9. čtení - beta
Interwiev s vybranou osobností českých dějin Kladení otázek na základě přečteného textu - práce zadaná prostřednictvím Google Classroom Meet ve středu v 9 00.
ČJ
6.-9. čtení gama
čteme mediální sdělení, četba vlastní knihy
meet ve středu v 9:00; práce zadaná v google clasroom
ČJ
8.-9. čj gramatika alfa
Podstatná a přídavná jména
meet v 11:00, vypracování zadané práce v googl classroom
třídění přídavných jmen, určování koncovek podstatných a přídavných jmen
ČJ
8.-9. čj gramatika omega
Přídavná jména - mluvnické kategorie, stupňování a pravopis Meet v pondělí v 11 00.
Zkusíme si určovat mluvnické kategorie přídavných jmen, stuúňovat je a zopakujeme pravopis s využitím toho, co o přídavných jménech víme.
AJ
8.-9. aj alfa
Possessive pronouns Meet v úterý v 9 30
How to use possessive pronouns.
Video Robin Hood and Past Tense Meet v úterý v 9 30
Watch the video and use past tense
AJ
8.-9. aj omega
Agličitna - test a opakování
present perfect a past simple
tvoření otázek, záporů a vět
Headway Unit 1 Introduction
DCJ
8.-9. německý jazyk
Němčina online meet
Meet dáme v naší online učeně 21.10. ve 13:00, tak se prosím němčináři připojte.
Připravte si prosím kopii 1.lekce
DCJ
8.-9. ruský jazyk
Distanční výuka - procvičujeme azbuku, rozšiřujeme
Po dobu distanční výuky probíhá v tomto čase výuka přes google meet.
Žáci dále procvičují azbuku, rozšiřují slovní zásobu a poslechem fixují výslovnost. Hledáme podobnost mezi češtinou a ruštinou.
M
8.-9. matematika alfa
Rovnice
M
8.-9. matematika omega
Výrazy, operace se zlomky
Výrazy, operace se zlomky Odkaz na Meet v 11:00: https://meet.google.com/lookup/ggu23wdsu4
KRUH
Opět se bohužel nesejdeme... Bude stále trvat distanční výuka = jste doma a pracujete v Google Classroom (Učebna) a sledujete emaily a týdenní plány
Tento týden zůstanete zase vzhledem k velmi neutěšené situaci s koronavirem v naší vlasti doma. Budete ale pilně sledovat týdenní plány a hlavně Google Classroomy (Učebny) a školní emaily.
TV
distanční výuka