Týdenní plán 14.4.2019 - 18.4.2019 - třída IX
Třída: IX
Týdenní plán 14.4.2019 - 18.4.2019  
Poznámky
Pondělí - 2. kolo přijémacích zkoušek na střední školy
- od 17:00 - beseda na téma Můj sourozenec má handicap - jak mi v tom je a co potřebuji? - více informací na stránkách školy
Středa - Hop Arena Praha - pro zájemce
Čtvrtek a pátek - velikonoční prázdniny (následuje Pondělí velikonoční)
Projekt
Hrátky v matematice a informatice
Projektové dílny 3
Příprava na přijímací zkoušky - ČJL
Žáci se seznámí s modelovými úlohami u přijímacích zkoušek na střední škole, strategií řešení testů a prohloubí si své znalosti a dovednosti v oblasti českého jazyka a literatury.
Školní sněm
Dobrovolné shromáždění žáků a učitelů, na kterém se diskutují, přijímají nebo upravují školní pravidla platná pro celou školu na následující období.
Zvuk
Budeme poslouchat svět, okolí, vnímat zvuky, zaznamenávat a pracovat s nimi. Určíme si hudbu a rytmus svého života.
V tomto projektu se můžeš stát i světově významnou osobou - hlavním představitelem svého (zvoleného) státu. Tvým úkolem bude co nejlépe poznat “svou” zemi, abys v závěru projektu dokázal/a co nejlépe hájit zájmy své země na světovém sněmu.
Jak na nás působí zvuk? Vyzkoušíme si také, jak nás ovlivňuje například relaxační, metalová či rocková hudba. Budeme zkoumat vliv hudby na naši psychiku či emoce.
Dalším n
aším společným tématem bude zvuk, hlas, řeč a vše další, co je s nimi spojené a týká se dějin, lidské společnosti a života lidí obecně.
A nakonec prozkoumáme co je zvuk z fyzikálního hlediska, způsoby, jakým se zvuk zaznamenává a přenáší. A budeme společně zkoumat hlas a zvuky hudebních nástrojů, lidí i zvířat.
ČJ
Alfa ČJ 7-9
Opakovací test - slovesa - podmiňovací způsob, činný/trpný rod, neohebné slovní druhy - příslovce, příslovečné spřežky.
ČJ
Alfa čtenář 7-9
čtenářská dílna
ČJ
Omega ČJ 7-9
Poměry mezi větami hlavními - složitá souvětí
Budeme určovat věty hlavní a vedlejší. Určovat druhy vět vedlejších a u složitých souvětí určovat poměry mezi větami hlavními. Budeme si všímat interpunkce.
ČJ
Omega čtenář 7-9
Holocaust v literatuře
Seznámíme se se spisovatelem A. Lustigem a jeho knihou Démanty noci; budeme pracovat s filmovou ukázkou i tištěnými texty. Čeká nám skládankové učení a práce ve skupinách.
AJ
Revision - Forms - Personal informatin
How to fill in forms? What to write.
AJ
Alfa AJ 8-9
Velikonoční prázdniny
AJ
Omega AJ 8-9
Velikonoční prázdniny
DCJ
časování sloves
M
Řešení rovnic
M
Alfa M 7-9
čtyřúhelníky
M
Omega M 7-9
Řešení rovnic
KRUH
Plán na týden, výjezd Anglie, funkce sněmu
Termíny velikonočních prázdnin, velikonoční pondělí; informace k výjezdu do Anglie; jaké místo má ve školním životě sněm, proč je důležitý; návrh vzniku VOD.