Týdenní plán 24.3.2019 - 28.3.2019 - třída IV
Třída: IV
Týdenní plán 24.3.2019 - 28.3.2019  
Projekt
Prezentační týden k projektu Prostor, rozměr, měří
Tento týden se zaměřujeme na prezentace vlastních projektů. Učíme se navzájem prostřednictvím sdílení prací, pomáháme si definovat potřebné prezentační dovednosti, objevujeme nástroje hodnocení, sebehodnocení a formulace k mapování vlastního učebního pokroku.
Rozvíjíme převážně komunikační a prezentační dovednosti, podporujeme iniciativní projevy ze strany žáků, dbáme na vyvážený rozvoj osobnosti v intelektové a emoční oblasti a využíváme přirozený potenciál žáků.
Projektové dílny 2
ČJ
Reklama
Budeme tvořil reklamní leták na výrobek, vymýšlet slogan.
ČJ
Alfa ČJ 4-5
Přídavná jména, podstaná jména a slovesa. Pravopis u shody podmětu s přísudkem.
Budeme se dále zabývat určováním druhů přídavných jmen, jejich vzory a pravopisem, u podst.jmenu budeme určovat vzory, budme podsta jména a slovesa vyhledávat v textu a řekneme si o shodě podmětu s přísudkem.
ČJ
Alfa čtenář 4-6
čtenářská dílna
ČJ
Omega ČJ 4-5
Den naruby
ČJ
Omega čtenář 4-6
čtenářská dílna - práce s pojmem "klíčové slovo"
Čteme vlastní knihu, hledáme v textu klíčová slova,
na základě klíčových slov poznávame známé texty , hledáme klíčová slova v písňovém textu Z. Svěráka, samostatně odvozujeme pojem „klíčové slovo“, uvědomujeme si souvislost mezi klíčovými slovy v uměleckém a odborném textu
AJ
5. ročník - Clil (M+Solar system) 4. ročník - Clil (living + not living)
4. třída: school + school subjects, this, that is
4.třída: CLIL (breathe, have babies, eat, drink, move, grow)
M
Alfa M 4-6
Desetinná čísla, číselná osa, zaokrouhlování
Slovní úlohy, zlomky, římské číslice
M
Omega M 4-6
Geometrická mříž
INF
Práce s textovým dokumentem Google
TV
Základní atletika