Týdenní plán 18.11.2019 - 22.11.2019 - třída IV
Třída: IV
Týdenní plán 18.11.2019 - 22.11.2019  
Projekt
II. Já a ČR sběrný
Polytechnika
Budeme pracovat s informačními technologiemi a jejich základními aplikacemi.
Prozkoumáme vnitřek počítače a budeme poznávat jeho jednotlivé části.
Hravou formou budeme na informačních technologiích pracovat s aplikacemi a hrami v oboru matematiky a fyziky.
Seznámíme se se základmími prvny elektrotechniky a to například stavebnicovou formou.
Projektové dílny
Komiksová dílna - Dílna pro tvůrce komiksů! Staňte se autorskými tvůrci komiksu pod vedením lektora a knihy. Odhalí vám všechna tajemství tohoto specifického výtvarného odvětví. Od toho, jak vytvořit vlastního hrdinu, přes kreslení různých dalších postav, zvířat a prostředí, bublin, psaní textů, textové efekty, rozvržení panelů, barvení až po vytvoření kompletního komiksu včetně scénáře. Budeme pracovat s knihou Komiksový náčrtník, jak už název napovídá, slouží k tomu, abyste do něj kreslili. Autor Petr Kopl si pro vás připravil řadu úkolů, které budeme průběžně vypracovávat a ihned procvičovat na volné listy speciálně uzpůsobené pro vaše kresby. Zároveň budeme hledat inspiraci v průřezové tvorbě komiksových knih, které byly vydány v ČR.

Kutilsko-údržbářská dílna - Budeme pracovními činnostmi pokrývat potřeby běhu školy (drbné opravy různorodého typu, péče o zeleň, příprava školních pomůcek, úklid a administrace činnosti školy)
Pro kutilskou i technicky údržbářskou činnost máme k dispozici dílnu s technickým vybavením, kde se budeme seznamovat s bezpečností práce a prací s dílenským nárádím a přístroji.

Grafická dílna - V této dílně si vytvoříš svůj plakát pro svojí výstavu, tiskovu stranu časáku, nebo upoutávku na oblíbenou hru a u toho se naučíš spoustu věcí, ktera by ti pomohla udělat poutavý, profi a estetický plakát.
Nakoukneš do Photoshopu a Illustratoru a jími podobné programy, který jsou standardném v kreativním průmyslu.
Budeš mít dále možnost se projevit skrze ilustraci, kterou použijem pro tvůj plakát. Vyzkoušíš tvořit pomocí tabletu na kreslení a ukážu ti jak se dělají loga a digitálné obrazy. Na svém obrazu ti ukážu jako ho měnit a přizpůsobovat na zábavný způsob.
Navštívili bychom tiskárnu v okolí a dozvíš se od profíku, co je nejdůležitější pro dobrý plakát, možnosti tisku na různých materiálech a který jsou klasické chyby, který grafikové dělají.
Snad by se ti to mohlo chodit, když budeš chtít pořádat svojí výstavu, upoutávku na zajímavou akci, nebo vymýšlet grafiku pro svojí projekt.

Témata, kterými se budeme zabívat.

1. Plakát - co, kdy, kde, upoutávka, zběr inspiraci, kontrast
2. Typografie - google fonts, jaké fonty NIKDY nepoužívat, výběr 5 fontu (tiskový - serif, san serif, decorative, TEXT - 2 pro menší texty), laďění fontu, základy tvorby fontu, svůj font
3. Práce s fotografii - základní věcí co se nejšastejíc používají při úpravy fotek
4. Photoshop - Photopea
5. Illustrátor - Vectr
6. Osobní rys plakátu 1 - tvorba skic ilustrace
7. Osobní rys plakátu 2 - tvorba hotový ilustrace
8. Dávání všecho pohromadě, příprava na tisk
9. Prezentace 1 - zpětná vazba od mně a kolegu
10. Prezentace 2 - kompletní, tisk

Školní časopis - Co tě vedlo k myšlence podpořit školní časopis u nás na škole? Vzpomínám si na své dětství, kdy se nám v páté třídě podařilo rozjet školní časopis, který jsme následně rozdávali po celé vesnici. Pokud se přihlásím do dílny, co mě bude čekat? Určitě dostaneš příležitost vlastní realizace - ať už v sepisování článků, v tvoření ilustrací, fotografování, podílení se na grafice časopisu nebo vedení redakčního týmu. Co bys popřála budoucímu redakčnímu týmu? Aby se v časopisové dílně našli. Aby je práce bavila. Přeji jim, aby radost, kterou vloží do svých článků a grafik, se roznesla jako pampeliškové chmýří za větru.

Hudební dílna - Žáci se v této dílně hravou formou seznámí se správnou technikou dechu i zpěvu, vyzkouší si pracovat s tóny, rytmem a budou mít příležitost se doprovázet hudebními nástroji. Dále si vyzkouší sólový i vícehlasý zpěv bez i s podporou hudby, zpěv na mikrofon. Budou mít příležitost si zahrát na opravdové zpěváky a vyzkoušet si jednoduché nahrávání.

Sportovní dílna

​​​​​​​Eko - výtvarná dílna
ČJ
4-6 ČJ jazyk alfa
Čtenářská dílna, deník
Čteme vlastní knihu a tvořivě pracujeme s přečteným textem.
Literární dílo - deník.
psaní, dějová posloupnost
Stavba slova -Žáci si upevňuji znalosti o stavbě slova. Rozliší kořen slova, předponu a příponovou část. Pomocí předpon a přípon vytvoří slova příbuzná. Uvědomují si, že koncovky nemění význam slova.
ČJ
4-6 ČJ jazyk omega
Pisatelská dílna
Rozvíjíme své pisatelské dovednosti, sdílíme ve skupině.
Podstatná jména; slovní zásoba
procvičujeme koncovky podstatných jmen
rozšiřujeme slovní zásobu - přísloví
Pověst; čtenářská dílna
Čteme pověst o dívčí válce, propojujeme ji s hudebním dílem B. Smetany.
Čteme vlastní knihu a tvořivě pracujeme s přečteným textem.
AJ
4-6 AJ A
Seassons and Weather
Seassons and Weather - vocabulary, simple conversation.
Simple Present a Present Continuous Tense
Simple Present Tense a Present Continuous Tense - vocabulary a simple conversation.
AJ
4-6 AJ B
Blogger´s Unit 1 C Our hobbies challenge
Like, love, hate
AJ
4-6 AJ C
Blogger´s Unit 2 B Have you got blue eyes?
Have got negatives, questions
M
4-6 matematika alfa
Geometrie - kružnice
Stavby - pojmy plán stavby, půdorys
M
4-6 matematika omega
Číselná Osa
Hodiny
Hodiny Út 19.11.2019, 09:45-10:30 - “Využití ICT šablony II OP VVV“ - realizoval Pavel Kudrna
KRUH
Kruh 4.třída
povíkendové sdílení, hraní stmelovacích her
KRUH
Kruh 5. třída
Třídní kruh
Povíkendové sdílení, ladění na nový týden.
KRUH
Kruh 6. třída
třídní kruh
sdílíme zážitky z víkendu, téma svoboda
TV
Míčové hry, atletika.