Týdenní plán 3.5.2021 - 7.5.2021 - třída IV
Třída: IV
Týdenní plán 3.5.2021 - 7.5.2021  
Projekt
4.-5. Čtvrteční projekt
Polytechnika (Pavel Kudrna)
Budeme pracovat s informačními technologiemi a jejich základními aplikacemi.
Prozkoumáme vnitřek počítače a budeme poznávat jeho jednotlivé části.
Hravou formou budeme na informačních technologiích pracovat s aplikacemi a hrami v oboru matematiky a fyziky.
Seznámíme se se základními prvky elektrotechniky a to například staveabnicovou formou.

Mediální výchova (Kamila Čáslavská)
Mediální vzdělávání - v digitálním světě
Projdeme světem internetu, kyberprostoru a sociálních sítí.
8. Já a moje tělo
V tomto projektu se žáci seznamují s poznatky o lidském těle a učí se vysvětlit základní funkce jednotlivých orgánových soustav. Učí se rozlišit jednotlivé etapy lidského života a orientovat se ve vývoji dítěte před a po jeho narození. Pojmenují a uplatňují základní dovednosti a návyky v oblasti podpory zdraví a prevence a umí aplikovat první pomoc při drobných poraněních. Učí se i plánovat si svůj čas pro učení, práci, zábavu a odpočinek. Dokáží se správně chovat v provozu jako chodec, nebo cyklista. Rozumí nebezpečí návykových látek a zvládne jednoduchý způsob jejich odmítání.
Projektové dílny
Kutilsko-údržbářská dílna - Pracovními činnostmi budeme pokrývat údržbářské potřeby běhu školy a z dostupných materiálů budeme vyrábět předměty dle nápadů žáků a jejich dovedností.

Školní časopis - Budeme sdělovat ostatním, co zajímavého se u nás na škole, v Poděbradech nebo i jinde v ČR a na světě událo, případně co nás v blízké budoucnosti čeká.
Nabídneme své tipy na místa, kam by se ostatní mohli podívat a podělíme se o své zážitky vlastní zážitky. Povedeme rozhovory se zajímavými lidmi od nás ze školy i odjinud.

Taneční dílna - V rámci tanečních dílen se budeme věnovat rozvoji kreativity žáků prostřednictvím tance vycházejícího z přirozeného pohybu člověka.

Dílna šití a korálkování - Chceš si vytvořit šatník, jenž se bude lišit od všech ostatních? Nebo se naučit, jak si zašít trhlinu na kalhotách?
Naučíme se: rozpoznat látky – jejich užití a vlastnosti, vytvořit střih, dle kterého budeme šít modely, způsoby šití – druhy stehů, ručně vyrábět šperky k modelům

Street art - Galerie už tě nudí a neoslovuje? Jsi výtvarně zdatný člověk, který má vlastní názor? Potřebuješ ho ventilovat do světa a zasáhnout svým uměním širokou veřejnost? Staň se na tři měsíce pouličním umělcem, který není jen primitivním tekařem.

Sportovní dílna - Budeme hrát míčové i jiné hry, sportovat, běhat, skákat a dělat vše spojené se sportem a zdravým životním stylem.

Kreativní dílna - V této dílně si vytvoříš své originální výrobky i kresby. S pomocí nejrůznějších technik, materiálů si vyzkoušíme své šikovné ruce.

Osobnostní rozvoj - Budeme hrát spoustu zajímavých her. Dozvíme se, co je meditace. Naučíme se hodně věcí i o svých pocitech a citech. Budeme určitě i malovat, a trochu hrát i divadýlko (psychodramatické hry).

Škola rocku-hudební dílnička - Naše dílna se na 3 měsíce přetvoří v improvizované hudební studio zaměřené na rock, folk a další hudební žánry zahrnující akustické, ale i elektrické nástroje.
ČJ
Čtenářská dílna - čteme si z vlastních knih, sdílíme čtenářské zážitky Zaměřujeme se na úryvek textu, který komentujeme ( podvojný deník)
Pisatelská dílna - inzerát : Prodám koště
Slovní druhy - uplatnění pravopisu při určování koncovek u podst.jmen a příd.jmen formou didaktické hry DI - PO
AJ
4.-5. aj alfa
Preopositions of Time and Place
AJ
4.-5. aj omega
Bloggers: frázová slovesa
Budeme si povídat o frázových slovesech, hrát pantomimu a učit se nová slovíčka v pohybu.
M
Počítání s desetinnými čísly, geometrie - tělesa
KRUH
Bezpečné prostředí v třídě Zodpovědnost za emoce
TV
Pohyb v přírodě - discgolf