Třída: IV
Týdenní plán 11.12.2017 - 15.12.2017  
ČJ
Alfa ČJ 4-6
čtenářská dílna

Práce s textem, textovou návazností - řadíme jednotlivé části textu podle textové návaznosti.

Vymýšlíme a zapisujeme, co "má mít" kniha (jak má vypadat), kterou bychom chtěli k Vánocům.

Četba vlastní knihy.

čtenářská dílna

Práce s textem, textovou návazností - řadíme jednotlivé části textu podle textové návaznosti.

Vymýšlíme a zapisujeme, co má mít kniha a jak má vypadat, kterou bychom chtěli k Vánocům.

Četba vlastní knihy.

Hodnocení pracovních listů, zakládání prac. materiálů do portfolia Individuální čtení z vlastních knih
ČJ
Omega ČJ 4-6
čtenářská dílna

Práce s textem, textovou návazností - řadíme jednotlivé části textu podle textové návaznosti.

Četba vlastní knihy...

Vyjmenovaná slova, slovesa, zájmena, tvary slov, slova příbuzná, přímá a nepřímá řeč, skladba textu.

Zopakujeme si zájmena, slovesa - osoba, číslo, čas, způsob; tvary slov, slova příbuzná, vyjmenovaná slova.

Přímá a nepřímá řeč, skladba textu.

AJ
M
Zlomky, násobení a dělení, počítání do milionu,rovinná a prostorová geometrie, krychlové stavby, pavučiny, násobilkové obdélníky, převody jednotek, algebrogramy.

Zlomky, násobení a dělení, počítání do milionu,rovinná a prostorová geometrie, krychlové stavby, pavučiny, násobilkové obdélníky, převody jednotek, algebrogramy.

M
Alfa M 4-6
Nové metody porozumění zlomkům

Online Hřiště se zlomky.

Test zlomky

Rekapitulace, projití správných výsledků, posun v pochopení látky.

M
Omega M 4-6
Zlomky, násobení a dělení, počítání do milionu,rovinná a prostorová geometrie, krychlové stavby, pavučiny, násobilkové obdélníky, převody jednotek, algebrogramy.

Zlomky, násobení a dělení, počítání do milionu,rovinná a prostorová geometrie, krychlové stavby, pavučiny, násobilkové obdélníky, převody jednotek, algebrogramy.

Zlomky, násobení a dělení, počítání do milionu,rovinná a prostorová geometrie, krychlové stavby, pavučiny, násobilkové obdélníky, převody jednotek, algebrogramy.

Zlomky, násobení a dělení, počítání do milionu,rovinná a prostorová geometrie, krychlové stavby, pavučiny, násobilkové obdélníky, převody jednotek, algebrogramy.

KRUH
Adventní čas - sdílení na dané téma Organizace, plánování třídních akcí - "hračkotoč" a "knihotoč"
TV
Projekt
Adventní čas připraví nás...

Projektová výuka je zaměřena zejména na tvořivé aktivity a činnosti spojené s tematikou adventu a Vánoc. V jednotlivých tvůrčích dílnách se žáci seznamují teoreticky i prakticky se základy řemesel a výrobou typicky vánočních předmětů z nejrůznějších materiálů - pečení cukroví, pletení dekorací z pedigu, šití vánočních ozdob, zpracování dřevěného materiálu. Rozvíjíme také umělecké zaměření žáků v hudební, taneční, dramatické a pohybové oblasti. Veškerá řemeslná i umělecká činnost je po celou dobu průběžně zaznamenána formou mediálních výstupů - fotky, videa, plakáty, pozvánky.