Týdenní plán 14.4.2019 - 18.4.2019 - třída III
Třída: III
Týdenní plán 14.4.2019 - 18.4.2019  
Projekt
Dar vesmíru
Na začátku všech našich nových poznatků bude planetárium. Tímto darem otevřeme nové téma Vesmír. Právě zde hledáme naše prvotní inspirace ke skupinovým projektům. Pro ještě intenzivnější pocit budeme cestovat vesmírem na vlnách Reye Bradburyho a jeho povídky Město a ocitat se v samotném kosmu. Dále budeme zkoumat a posílat poselství vzdáleným civilizacím. Seznámíme se historickými postavami kosmonautů, naší sluneční soustavou a všemi otázkami co nás fascinují na hluboké tmě, ve které vznikl život. V tomhle obrovském prostoru budeme hledat nejen vše na co se dá dívat, ale budeme otevření i různým teoriím o vesmírné energii v nás a pokusit se ji možná i najít.
Další nedílnou částí projektu bude prezentace. Zde se zachovává princip tří forem prezentace. Veřejné vystavení v prostorách školy, prezentace před učitelem, prezentace před třídou.
Projektové dílny 3
ČJ
Počítačové úterý/samostatnost
matika.in
gramar.in
zlatka.in
vcelka.cz
Velikonoční prázdniny
ČJ
Alfa ČJ 1-3
Hry s písmenky
Čtení krátkýh slov, psaní do písanky, upevňování fenematického sluchu
ČJ
Alfa čtenář 1-3
velikonoční prázdniny
ČJ
Omega ČJ 1-3
Druhy vět
Naučíme se rozlišovat druhy vět - oznamovací, tázací, rozkazovací, přací. Zaměříme se především na tvorbu vlastních vět psanou i mluvenou formou.
ČJ
Omega čtenář 1-3
velikonoční prázdniny
AJ
Alfa AJ 1-3
velikonoční prázdniny
AJ
Omega AJ 1-3
velikonoční prázdniny
M
Otevírání schránky + plánvání společného výletu.
Otevřeli jsme možnost domluvit se společně ve třídě na výletu, který by se uskutečnil někdy v květenu/červnu. Domluvu, plánování a organizaci celého dne přenecháváme dětem.
Počítačové úterý/samostatnost
matika.in
gramar.in
zlatka.in
vcelka.cz
M
Alfa M 1-3
Práce do sešitů
Společně zkusíme plánovat vlastní činnost - s podporou si žáci stanoví svůj cíl, naleznou čas na práci, odpočinek a společné učení. Především se zaměříme na práci s časem.
M
Omega M 1-3
Práce do sešitů
Společně zkusíme plánovat vlastní činnost - s podporou si žáci stanoví svůj cíl, naleznou čas na práci, odpočinek a společné učení. Především se zaměříme na práci s časem.
KRUH
Příběh: Pelikán pořád jenom huhlá
V kruhu přečteme příběh, na kterém si ukážeme, jak zraňující může být posmívání, žáci mohou předvídat, jak příběh dopadne. Skrze pohádku chceme dojít k poznání, že věci mohou ve skutečnosti být jinak, než je momentálně vidíme sami a chceme poukázat na potřebu dobré komunikace.