Týdenní plán 16.9.2019 - 20.9.2019 - třída III
Třída: III
Týdenní plán 16.9.2019 - 20.9.2019  
Projekt
I. Dar společenství
Projekt je zaměřený na poznávání na získávání sociálních dovedností ve třídě a zaklimatizování se ve škole. Žák se představí, naučí se jména všech svých spolužáků, pozná prostředí školy, třídy a blízkého okolí školy. Seznamuje se s bezpečnostními zásadami při pohybu ve škole, ve třídě, při vycházkách. Podílí se na tvorbě třídních pravidel. Aktivně se zapojuje do sociálních a pracovních aktivit.
Projektové dílny
ČJ
Opakování učiva druhé třídy
Prezentace práce z předešlé hodiny
ČJ
1-3 ČJ alfa
Hrátky s tužkou
Uvolňování ruky, seznamování se s písmeny ve jménech žáků, trénovaní sluchové a zrakové percepce, pravolevé orientace.
Rozvoj zrakového vnímání První hláska, počet slabik
ČJ
1-3 čj omegy
čtenářská dílna
Čteme vlastní knihu a soustředíme se na pravidla čtenářské dílny.
Nasloucháme čtenému textu.
dě, tě, ně, bě , pě, vě, mě
Opakujeme abecedu, učíme se číst a psát slabiky dě, tě, ně, bě , pě, vě, mě mimo morfologický šev.
AJ
1-3 aj A
Greetings
Opakujeme slovní zásobu - Hi, Hello, Good bye, Boy, Girl, How are you - I am .... Nově se naučíme povely - sit down, stand up, go, stop and jump.
AJ
1-3 Aj B
Greetings
Opakujeme slovní zásobu - Hi, Hello, Good bye, Boy, Girl, How are you - I am .... Nově se naučíme povely - sit down, stand up, go, stop and jump.
AJ
1-3 Aj C
Greetings
Opakujeme slovní zásobu - Hi, Hello, Good bye, Boy, Girl, How are you - I am .... Nově se naučíme povely - sit down, stand up, go, stop and jump.
M
1-3 matematika alfa
Čísla kolem nás
Zavedení pojmu "číslo", počítání prvků v daném souboru, hledání čísel kolem nás.
M
1-3 matematika omega
Cyklotrasy
Opakujeme prostředí cyklotrasy, zvykáme si na systém práce - řízená lekce, samostatnost, uklízení pracovních listů do portfólií.
KRUH
Sebeúcta
TV
Pohybové hry, protahování