Týdenní plán 10.6.2024 - 14.6.2024 - třída III
Třída: III
Týdenní plán 10.6.2024 - 14.6.2024  
Projekt
Projektové dílny 1. stupeň
Movies, game workshop with Mike

KUCHTÍK s Pavlou a Markétou

HUDEBNÍ DÍLNA s Monikou

Divadlo s Klárou a Lenkou

Malý objevitel s Nikolou a Kájou

Experimentuj s malbou s Pavlem H.
Třídnický modul - 1. trojročí
V modulu se zaměříme na opakování jednotlivých témat z celého průběhu školního roku. Dále také na práci ve třídě, společné uklízení a vyklízení třídy. Žák si zopakuje pravidla bezpečného chování a popíše, jak se vyvarovat nebezpečí o prázdninách. Společně si zazpíváme letní písně.
ČJ
2. třída
Hloupá zvířata, Doktor Bolíto - Korněj Čukovskij str. 80,81,82
Monitorovací práce - kdo nestihl. Oprava, kontrola.
Opakování - Monitorovací práce
ČJ
3. třída
Formulář - vyplnění přihlášky na kroužek
Hloupá zvířata, Doktor Bolíto - Korněj Čukovskij str. 80,81,82
Monitorovací práce - doplnění, kdo ještě nepsal, opakování
Monitorovací práce - oprava a vysvětlení
AJ
2. třída
Unit 8 Jobs (page 55 - 56)
vocabulary: pilot, affice worker, teacher, doctor gardnerer, train driver, shop keeper, police officer, chef, firefighter
grammar: What does she/he want to be? I want to be, she wants to be, he wants to be
AJ
3. třída
Kitchen equipment - opakování slovní zásoby
M
2. třída
Kontrola monitorovací práce
Monitorovací práce - kdo nestihl Kontrola, oprava.
M
3. třída
aplikované násobení na slovních úlohách, převod z mateřského jazyka na matematický.
KRUH
2. třída
Příprava na vodu, organizace
KRUH
3. třída
Příprava na vodu, organizace
TV
2. třída
Pravidla osvojovaných pohybových činností – her, závodů, soutěží. Pobyt v přírodě.
TV
3. třída
Pravidla osvojovaných pohybových činností – her, závodů, soutěží. Pobyt v přírodě.