Týdenní plán 10.6.2019 - 14.6.2019 - třída III
Třída: III
Týdenní plán 10.6.2019 - 14.6.2019  
Poznámky
Ve středu (12. 6.) probíhá celoškoln focení.
Projekt
Dar naší třídy
Všechno krásné jednou končí, nebo ne?
Reflexe celého roku proběhne v různých aktivitách. Budeme srovnávat výtvarnou skříň, matematickou skříň, knihovnu a místo pro pracovní sešity a pracovní listy. Zároveň nesmíme zapomínat na naše místa. Jak jsme ho viděli poprvé, tímto pohledem se chceme i rozloučit a tak nás čeká mytí lavic, židlí, boxů. V závěru si prohlédneme svá portfólia a zrekapitulujeme své zážitky a nabyté vědomosti z projektů od září a doporučení pro rok následující.
Projektové dílny 3
ČJ
Opakování
Opakování všech vyjmenovaných slov.
Samostatnost
ČJ
Alfa ČJ 1-3
Opakování
Žáci si opakují naučené dovednosti v sentrech aktivit.
ČJ
Alfa čtenář 1-3
Závěrečná reflexe čtenářské dílny a sebehodnocení
ČJ
Omega ČJ 1-3
Opakování
Žáci si opakují naučené dovednosti v sentrech aktivit.
ČJ
Omega čtenář 1-3
Závěrečná reflexe čtenářské dílny a sebehodnocení
AJ
Alfa AJ 1-3
opakování: animals - movements and groups, numbers to 20 CLIL - smell and hear
AJ
Omega AJ 1-3
opakování: animals - movements and groups, numbers to 20 CLIL - smell and hear
M
počítačové úterý
práce s weby: www.matika.in, www.gramar.in, www.zlatka.in a s asplikací včelka
Revize sešitů
M
Alfa M 1-3
Opakování
Žáci procvičují učivo v centrech aktivit.
M
Omega M 1-3
Opakování
Žáci procvičují učivo v centrech aktivit.
KRUH
Sdílení zážitků z Hop areny
Vzpomene na páteční akci a vytvoříme vzpomínkový lapbook.
TV
Nízký start