Týdenní plán 5.6.2023 - 9.6.2023 - třída III
Třída: III
Týdenní plán 5.6.2023 - 9.6.2023  
Projekt
Kreativní dílna

V kreativní dílně se budeme zabývat různými výtvarnými techniky jako je např. malování suchým štětcem na mokrý povrch, voskovková technika, slaný efekt, zmizíkování, malování provázkem a tečkování, razítkování a otisky, malování rukama, prsty atd. Dále se budeme věnovat modelování z 2D do 3D podoby a quillingu.

Živly - oheň x voda - 1. trojročí
V modulu se zaměříme na živly a to konkrétně na oheň a vodu. Pomocí badatelských činností budeme zkoumat základní vladśtnosti zkoumaných látek. Společným cílem bude zaznamenává a posudí výsledky pozorování přírody zaznamenávání a posuzování výsledků pozorování přírody. Žák se seznámí a popíše proměnu přírody v čase a vliv člověka na ni. Modulem nás budou také provázet hudební a výtvarné činnosti.
ČJ
Čj 1.
Telefonní rozhovor
ČJ
Čj 2. a 3.
2. tř. - slovní druhy 3. tř. - Angličtina
2. tř. - slovní druhy 3. tř. - Angličtina
2. tř. - slovní druhy 3. tř. - dopisování monitorovací práce dle potřeby/ psaní v písance, čtení vlastní knihy
Čtení s porozuměním, samostatné čtení vlastní oblíbené knihy
ČJ
Čj 3.
Monitorovací práce
AJ
Aj 2. a 3.
2. třída - vocabulary repetition - basic phrases 3. třída - Let´s eat - song (45 - 47)
vocabulary:
2. třída - vocabulary repetition - basic phrases 3.třída - Master chef - review
M
MAT 2.,3.
početní operace do 100, 1000, prostředí - autobus
KRUH
KRUH 1. - 3.
Téma: stínování - proč vzniká, jak se chovat, jak novému žákovi pomoci
TV
TV 2. a 3.
Pobyt venku, týmové i individuální hry, turistika