Týdenní plán 25.10.2021 - 29.10.2021 - třída III
Třída: III
Týdenní plán 25.10.2021 - 29.10.2021  
Projekt
D_říjen 21/22
3 oborové okruhy
1. výtvarný: kaštany- výroba zvířátek, papírové masky, koláž z přírod. materiálů, prstové barvy- téma podzim
2. pohyb. aktivity: procházky, hřiště, návštěva památky
3. prac. činnost a vaření: ovocné mísy (1.10. SD Vegetariánství), sázení semínka (20.10. Den stromů)
Místo, kde žiji
Modulu se zaměřuje na orientaci v místě bydliště, v okolí školy, v místní krajině. Předmětem modulu je vztah k domovu, utváření pozitivního vztahu sama k sobě a projevu tolerance k přirozeným odlišnostem ostatních lidí. Žáci se učí naslouchat sobě i druhým. Společným cílem je osvojování dovednosti orientace na mapě a také v plánku. Žáci vytvářejí pomocí prostorového zobrazení a linek vlastní plánek okolí naší školy. Obsahem modulu je také seznámení se s řešením jednoduchých dopravních situací v roli chodce a cyklisty. Žáci si osvojí dovednost rozeznat a pojmenovat dopravní značky.
Projektové dílny
Matematicko-informatická dílna:
Ve výuce se budeme zabývat hledáním alternativních postupů řešení, propojováním znalostí s praxí, osvojováním prostorové představivosti, propojením matematiky s informatikou.
Primárním zdrojem učiva budou typové matematické příklady z přijímacích testů na střední školy s rozšíření učiva na středoškolskou úroveň.
Výuka bude rozšířená o základy informatiky: Vývojové diagramy, základy programování (logika, makra, ...) a databází (Excel, SQL).

Osobnostně sociální rozkvět:

Workshop, kde máte šanci hravě se lépe poznat, dozvíte se jaký typ osobnosti máte, a co potřebujete, abyste se lépe učili a byli ‘cool’ v jednání s ostatními. Co vás tedy bude čekat, pokud se pro tento workshop rozhodnete? Budeme hrát spoustu her, samozřejmě ty které už znáte, zasvětím vás do tajů psychologie. Dozvíme se co je meditace a že se při ní nemusí jen spát, ale může☺. Naučíme se hodně věcí i o svých pocitech a citech…

AJ
2. tř. - unit 3 3. tř. - unit 2
M
M 1-2 alfa
1. tř. - stavby 2. tř. - pavučinky
M
M 2-3 omega
3. tř. - prostorová orientace staveb
KRUH
Sdílení zážitku z víkendu, připomenutí státního svátku a podzimních prázdnin