Týdenní plán 19.5.2019 - 23.5.2019 - třída II
Třída: II
Týdenní plán 19.5.2019 - 23.5.2019  
Projekt
Dar přírody
Projekt, ve kterém máme možnost probádat faunu a flóru nejen naší Země, ale celé naší planety. Pomocí našich malých projektů budeme skládat všechny možné biotopy a oblasti do jednoho celku a vytvoříme si tak obraz o naší přírodě a jak jí můžu pomoci.
Projektové dílny 3
ČJ
Samostatnost
Žák si tvoří vlastní studijní plán.
ČJ
Alfa ČJ 1-3
Hry s písmeny
Čteme krátká slova, píšeme do písanek, učíme se naslouchat příběhu.
ČJ
Alfa čtenář 1-3
Hry s písmeny
Čteme krátká slova, píšeme do písanek, učíme se naslouchat příběhu.
ČJ
Omega ČJ 1-3
Opakování - slova nadřazená, souřadná a podřadná
Procvičíme si významy slov, budeme třídit slva dle zadaných kritérií, zopakujeme pojmy: slovo nadřazené, podřazené, slova souřadná, zopakujeme psaní I/Y po tvrdých, měkkých souhláskách.
ČJ
Omega čtenář 1-3
čtenářská dílna
Čteme vlastní knihu a tvořivě pracujeme s přečteným textem.
Pokračujeme ve čtení o různých povoláních. Vypracováváme vennům diagram.
M
Počítačové úterý
Práce s weby: www.matika.in, www.zlatka.in, www.gramar.in a s aplikací včelka
Výzva
Zadnání výzvy:

matematika: počítání pyramid
Český jazyk: psaní I/Y po tvrdých a měkkých souhláskách
M
Alfa M 1-3
Sčítačí pyramidy
úrovňová metoda
M
Omega M 1-3
Sčítačí pyramidy
úrovňová metoda
KRUH
Můj talent
Lekce "Můj talent" je zaměřená na sebepoznání (co mám rád, co nemám rád,...) a zvědomění si vlastních silných stránek,