Třída: II
Týdenní plán 11.6.2018 - 15.6.2018  
Projekt
1. trojročí - Putujeme za dary Země
V projektu Putujeme za dary Země si chceme užít prvních jarních dnů venku. Vyrazíme do přírody uklidit naše okolí, pobavíme se o ochraně přírody a zopakujeme informace o recyklování. Chtěli bychom pozorovat přírodu - rostliny, zvířata - mláďatka, zkoumat přírodní jevy - bádat a objevovat. Putujeme za dary Země, proto rozvedeme debatu "Co všechno jsou dary Země." a zároveň zkusíme s některými dary pracovat - vyrobit domácí sýr, pečivo, zasadit rostlinu a sklízet plody, vyrobit třídní herbář. Naším cílem je uvědomění si času - ročního období jara a dějů s jarem související.
Prostřednictvím vlastních projektů zároveň získáváme základní projektové dovednosti. Učíme se plánovat, hledat různé možnosti zpracování projektů, pracovat s informacemi i prezentovat vlastní práci před celou třídou. Po každém projektu vyhodnotíme průběh, získané nové zkušenosti i doporučení pro příští práci.
Krkavcovití
V rámci vzdělávacího projektu společnosti "Ornita" poznáme několik živočišných druhů ptáků a seznámíme se se způsobem jejich života. Budeme mít příležitost shlédnout výukové video doplněné výkladem lektorky s ukázkami živých i umělých exponátů a také možnost diskutovat se zkušeným chovatelem.
Little friends

Our project will help us to make new friends, find out a bit more about them and their lives and it will also make space to learn together. Project will take 5 months and children (aged 6 - 9) from Czech and Italian primary schools will regularly work on the project outputs and share them.

He hope that our children will
a) improve their English (learn new words);
b) improve their communication skills ( mainly the older children);
c) learn more about Italy and Czech, their people, traditions or habbits;
d) improve presentation and collaborative skills while working on the project outputs and their presentation.

ČJ
Alfa ČJ 1-3
Práce s říkadly
Čtení, správné dýchání, rytmizace, hledání rýmů, významová složka díla
Revize pracovních sešitů, listů a písanek
Dokončování, upevňování a opakování
ČJ
Omega ČJ 1-3
Opakování gramatických jevů
Upevnění učiva - spodoba znělosti, bě, pě, vě mě, ú/ů/u, tvoření vět, dlouhá a krátká slabika
Vyjmenovaná slova po Z
Vyvození, doplňování vhodných i/y
AJ
Alfa ČJ 1-3
Focení na parníku
AJ
Omega ČJ 1-3
Focení na parníku
M
Alfa M 1-3
Počítačová středa
Opakování matematických prostředí interaktivní formou
Revize sešitů a portofolií
Dopisování, kontrola, řazení listů do portfolií
M
Omega M 1-3
Počítačová středa
Opakování matematických prostředí interaktivní formou
Revize sešitů a portofolií
Dopisování, kontrola, řazení listů do portfolií
KRUH
Příprava na konec školního roku
Akce školy, úklid tříd, doplnění portfolií
TV
Alfa ČJ 1-3
Hry ve skupince, fair play, míčové hry
TV
Omega ČJ 1-3
Hry ve skupince, fair play, míčové hry