Týdenní plán 24.3.2019 - 28.3.2019 - třída II
Třída: II
Týdenní plán 24.3.2019 - 28.3.2019  
Poznámky
PLANETÁRIUM
SRAZ: 25. 3. 2019 v 7:50 na nádraží v Poděbradech
Cena: 120 kč, včetně dopravy. Platba osobně do rukou vedoucímu akce.
PŘÍJEZD: 25. 3. 2019 ve 14:01 na nádraží v Poděbradech. Děti, které si nevyzvednou rodiče na nádraží půjdou do školy, kde následuje školní klub.
Na tento den budou dětem odhlášeny obědy ve školní jídelně, proto prosím o velkou svačinu s sebou.

 
Projekt
Dar živlů
Tento projekt je zaměřen čistě na přírodní vědy. V první řadě se staneme badateli a v našich zkumavkách se nám smíchají čtyři základní živly. Voda, oheň, vzduch a země.
Z těchto přírodních elementů nám vzniknou různé přírodní úkazy, které budeme dále zkoumat a zpracovávat, prohlubovat dovednosti a znalosti o daných podtématech. Nám vznikly: Tornáda, Elektřina, Pouště, Vodní dopravní prostředky, Korálové útesy, Fata Morgana, Ryby, Sopky, Vodopády, Znečištění vod, Zkameněliny.
Projekt klade důraz na dostatečnou předpřípravu ve výběru materiálů a celkové inspirace. Budeme hledat v encyklopediích, experimentovat a sledovat dokumenty na téma živlů. Dále už záleží na naší kreativitě ve výtvarném zpracování, ve kterém se objeví nové a ověřené vědomosti a informace o našich podprojektech. Můžeme se zde fascinovat a získat povědomí, jak nás přírodní živly ovlivňují a tvoří, jak je chránit.
Další nedílnou částí projektu je prezentace. Zde se zachovává princip tří forem prezentace. Veřejné vystavení v prostorách školy, prezentace před učitelem, prezentace před třídou.
Projektové dílny 2
ČJ
Počítačové úterý
ČJ
Alfa ČJ 1-3
Rozvoje fonematického sluchu
Rozklad krátkých slov na hlásky a skládání hlásek do slov, hry s písmenky, psaní do písanky.
ČJ
Alfa čtenář 1-3
Rozvoje fonematického sluchu
Rozklad krátkých slov na hlásky a skládání hlásek do slov, hry s písmenky, psaní do písanky.
ČJ
Omega ČJ 1-3
Třídíme slova: děj, věc, okolnost, vlastnost
Zopakujeme slova nadřazená a podřazená. Naučíme se třídit slova dle kritérií - děj, věc, okolnost, vlastnost. Zaměříme se na význam slov - konkrétně vlastností.
ČJ
Omega čtenář 1-3
čtenářská dílna
Čteme vlastní knihu a pracujeme tvořivě s přečteným úryvkem.
Společně čteme báseň F. Halase - Co všechno musí udělat jaro, doplňujeme rýmy, pracujeme s pojmy verš, sloka. Kreslíme obrázek na vybraný verš básně.
AJ
Alfa AJ 1-3
CLIL - observe (eye to see)
school + school subjects - this and that is
konverzace: what´s your name? How old are you?
numbers - opakování
AJ
Omega AJ 1-3
CLIL - observe (eye to see)
school + school subjects - this and that is
konverzace: what´s your name? How old are you?
numbers - opakování
M
PLANETÁRIUM SRAZ: 25. 3. 2019 v 7:50 na nádraží v Poděbradech Cena: 120 kč, včetně dopravy. Platba osobně do rukou vedoucímu akce. PŘÍJEZD: 25. 3. 2019 ve 14:01 na nádraží v Poděbradech. Děti, které si nevyzvednou rodiče na nádraží půjdou do školy, kde následuje školní klub. Na tento den budou dětem odhlášeny obědy ve školní jídelně, proto prosím o velkou svačinu s sebou.
Počítačové úterý
práce s weby: www.matika.in, www.zlatka.in, www.gramar.in, nebo aplikací včelka
M
Alfa M 1-3
hejného matematické prostředí - vláčky
upevnění znalostí s novým prostředím v rámci početních operací do 100
M
Omega M 1-3
Projektujeme stavbu
Navrhneme design stavby, zakreslíme plán stavby, spočítáme cenu stavby. Skrze prostředí stavev z m. Hejného zopakujeme pojmy obvod, obsah a sčítání v oboru do 100.
KRUH
PLANETÁRIUM SRAZ: 25. 3. 2019 v 7:50 na nádraží v Poděbradech Cena: 120 kč, včetně dopravy. Platba osobně do rukou vedoucímu akce. PŘÍJEZD: 25. 3. 2019 ve 14:01 na nádraží v Poděbradech. Děti, které si nevyzvednou rodiče na nádraží půjdou do školy, kde následuje školní klub. Na tento den budou dětem odhlášeny obědy ve školní jídelně, proto prosím o velkou svačinu s sebou.
TV
Mini házená