Týdenní plán 11.2.2019 - 15.2.2019 - třída I
Třída: I
Týdenní plán 11.2.2019 - 15.2.2019  
Projekt
Dar živlů
Cílem projektu je uvědomění si hodnoty vody, vzduchu, země, ohně, ale i nebezpečí, které tyto živly mohou přinést. Vyzkoušíme různé pokusy ve 4 prostředích, zkusíme si odhadnout výsledek pokusu a svou hypozézu si ověřit.
Projektové dílny 2
ČJ
Počítačové úterý
gramar.in

vcelka.cz
ČJ
Alfa ČJ 1-3
Čtení a psaní
Žáci se učí číst všechna písmena velké abecedy a krátká slova. Píší do písanky, řídí se pravidly pro psaní.
ČJ
Alfa čtenář 1-3
Čtenářství
Žáci si poslechnou další příhodu ze života maxipsa Fíka. Na základě slyšeného textu seřadí ilustrace/krátké věty dle dějové posloupnosti.
ČJ
Omega ČJ 1-3
Třídění hlásek
Žáci třídí hlásky na samohlásky - krátké, dlouhé a souhlásky - tvrdé, měkké, obojetné. Více se zaměříme na psaní krákých a dlouhých slabik.
ČJ
Omega čtenář 1-3
čtenářská dílna
AJ
Alfa AJ 1-3
Body parts - face
etwinningový projekt - výtvarně zpracujeme portréty našich italských kamarádů v uměleckém směru Kubismus - inspirace Pablo Picasso
AJ
Omega AJ 1-3
Body parts - face
etwinningový projekt - výtvarně zpracujeme portréty našich italských kamarádů v uměleckém směru Kubismus - inspirace Pablo Picasso
M
počítačové úterý
matika.in

zlatka.in
Samostatnost
Žáci plánují své vlastní učení.
M
Alfa M 1-3
určování větší/menší
Žáci porovnávají - velikosti, počty předmětů, cokoliv co se dá porovat. Zapisují čísla na číselné osy a další číselná znázornění - teploměry, ...
M
Omega M 1-3
Sčítání pod sebou
Zopakujeme si sčítání pod sebe bez přechodu přes desítku, počítané příklady modelujeme na čtvercových sítích. Zkusíme sčítání přes desítku pod sebou.
KRUH
Dodoržujeme pravidla
Připomeneme si pravidla naší třídy - právo na soukromí, pravidlo zvednuté ruky.
TV
Miniházená
Společenské hry, hody, hry