Třída: I
Týdenní plán 19.2.2018 - 23.2.2018  
Poznámky
V rámci projektu " Ke kořenům" uvítáme ukázku nějakého rodinného artefaktu (může být i fotografie) se kterým se děti běžně nesetkají, prezentace a povídání bude probíhat v průběhu celého týdne. V posledním únorovém týdnu chceme zrealizovat společné prezentace rodičů a dětí, zaměřené na povolání - zaměstnání rodičů, rodinné tradice nebo vzpomínky rodičů na vlastní dětství. Případní zájemci se prosím hlaste u Pavla Heřmanna (pavel.hermann@skola1radost.cz)
ČJ
Alfa ČJ 1-3
Aktivizace učiva po prázdninách

Souhrnné opakování dosavadních znalostí učiva, rozvoj základních percepčních dovedností

Rozvoj čtenářské gramotnosti

Čtení s porozuměním, aktivní naslouchání, rozlišení pohádky autorské a lidové

ČJ
Omega ČJ 1-3
Aktivizace učiva po prázdninách

Souhrnné opakování dosavadních znalostí učiva

Aktivizace učiva po prázdninách

Souhrnné opakování dosavadních znalostí učiva

Pracovní list

Rozvoj čtenářské gramotnosti

Čtení s porozuměním, aktivní naslouchání, rozlišení pohádky autorské a lidové

AJ
Alfa ČJ 1-3
Tematický okruh: rodina, představení se

E-twening projekt - uvedení do mezinárodního projektu, domluva plánu, nácvik pozdravů a představení se

AJ
Omega ČJ 1-3
Tematický okruh: rodina, představení se

E-twening projekt - uvedení do mezinárodního projektu, domluva plánu, nácvik pozdravů a představení se

M
Alfa M 1-3
Matematické prostředí "Tabulka"

Orientace v prostoru, třídění podle zadaných kritérií.

Samostatná práce do sešitu.

M
Omega M 1-3
Matematické prostředí "Rodokmen"

Relace a jejich skládání propojené s úlohami o věku, schopnost přesného vyjadřování.

Samostatná práce do sešitu.

KRUH
Komunikační kruh

Sdílení zážitků z prázdnin

TV
Alfa ČJ 1-3
Rozvoj motorických dovedností, míčové a společenské hry

Zdolávání překážek a vlastních fyzických i psychických hranic

TV
Omega ČJ 1-3
Rozvoj motorických dovedností, míčové a společenské hry

Zdolávání překážek a vlastních fyzických i psychických hranic

Projekt
1. trojročí - Putujeme "ke kořenům"

V projektu Putujeme "ke kořenům" se zacílíme na člověka - poputujeme ke kořenům samotného lidstva i ke kořenům své osobnosti: Žák si přiblíží život pravěkých lidí, přečte či zdramatizuje pověst související s počátkem českých dějin, prozkoumá historii svých rodin, provede výzkumné rozhovory se svými příbuznými, vytvoří rodokmen. Seznámí se s povoláním rodičů v rámci besed a workshopů na ranních kruzích.