Týdenní plán 10.6.2024 - 14.6.2024 - třída I
Třída: I
Týdenní plán 10.6.2024 - 14.6.2024  
Projekt
Projektové dílny 1. stupeň
Movies, game workshop with Mike

KUCHTÍK s Pavlou a Markétou

HUDEBNÍ DÍLNA s Monikou

Divadlo s Klárou a Lenkou

Malý objevitel s Nikolou a Kájou

Experimentuj s malbou s Pavlem H.
Třídnický modul - 1. trojročí
V modulu se zaměříme na opakování jednotlivých témat z celého průběhu školního roku. Dále také na práci ve třídě, společné uklízení a vyklízení třídy. Žák si zopakuje pravidla bezpečného chování a popíše, jak se vyvarovat nebezpečí o prázdninách. Společně si zazpíváme letní písně.
ČJ
1. třída
Čtení s porozumění - pokročování v čítance str. 30 - 31, nácvik psaní, plynulé čtení, opakování učiva, převyprávění příběhu ze čtení vlastní knihy
Čtení s porozumění - pokročování v čítance str. 32 - 33, nácvik psaní, plynulé čtení, opakování učiva, převyprávění příběhu ze čtení vlastní knihy
Čtení s porozumění - pokročování v čítance str. 34 - 35, nácvik psaní, plynulé čtení, opakování učiva, převyprávění příběhu ze čtení vlastní knihy
Čtení s porozumění - pokročování v čítance, nácvik psaní, plynulé čtení, opakování učiva, převyprávění příběhu ze čtení vlastní knihy
AJ
1. třída
Unit 8 Meet my family (page 57,58)
vocabulary: mum, dad, sister, brother, baby, grandma, grandpa, ancle, auntie, cousin
grammar: What can you see? I can see...
What does does she/he want to be?
M
1. třída
Hadi s podmínkou, autobusy str. 61 - 62
Pyramidy s podmínkou str. 59 - 60
KRUH
1. třída
Příprava na vodu, organizace
TV
1. třída
Základy atletiky, štafeta