Týdenní plán 5.6.2023 - 9.6.2023 - třída I
Třída: I
Týdenní plán 5.6.2023 - 9.6.2023  
Projekt
Kreativní dílna

V kreativní dílně se budeme zabývat různými výtvarnými techniky jako je např. malování suchým štětcem na mokrý povrch, voskovková technika, slaný efekt, zmizíkování, malování provázkem a tečkování, razítkování a otisky, malování rukama, prsty atd. Dále se budeme věnovat modelování z 2D do 3D podoby a quillingu.

Živly - oheň x voda - 1. trojročí
V modulu se zaměříme na živly a to konkrétně na oheň a vodu. Pomocí badatelských činností budeme zkoumat základní vladśtnosti zkoumaných látek. Společným cílem bude zaznamenává a posudí výsledky pozorování přírody zaznamenávání a posuzování výsledků pozorování přírody. Žák se seznámí a popíše proměnu přírody v čase a vliv člověka na ni. Modulem nás budou také provázet hudební a výtvarné činnosti.
ČJ
Čj 1.
Čtení s porozuměním - domácí skřítci
Dopis - pozdravení, oslovení, sdělení, rozloučení
Telefonní rozhovor
ČJ
Čj 2. a 3.
Čtení s porozuměním, samostatné čtení vlastní oblíbené knihy
AJ
Aj 1.
Let´s eat
M
MAT 1.
Opakování pracovní listy - krokování, parkety, osová souměrnost
KRUH
KRUH 1. - 3.
Téma: stínování - proč vzniká, jak se chovat, jak novému žákovi pomoci
TV
TV 1.
Průprava přehazované: hod míčem a chytání