Třída: I
Týdenní plán 11.12.2017 - 15.12.2017  
ČJ
Alfa ČJ 1-3
Rozvoj čtenářských dovedností

Sestavení příběhu podle časové a dějové posloupnosti, čtení vlastní knížky

Vnímání krátké a dlouhé slabiky

Skládáme slova a upevňujeme sluchovou percepci, pokračujeme v nácviku čtených i psaných písmen, reflektujeme čtený text

ČJ
Omega ČJ 1-3
Rozvoj čtenářských dovedností

Sestavení příběhu podle časové a dějové posloupnosti, čtení vlastní knížky

Vnímání krátké a dlouhé slabiky

Žáci si upevní rozlišování krátkých a dlouhých samohlásek ve slově, správně zapíší krátkou a dlouhou slabiku, upevní znalosti o záznamu dlouhé samohlásky "U"

AJ
Alfa ČJ 1-3
Christmas lessons

Rozšíříme si slovní zásobu o slovíčka s vánoční tematikou, vyřešíme osmisměrky a zazpíváme si vánoční písně https://www.youtube.com/watch?v=sJq7tFYmQyc

AJ
Omega ČJ 1-3
Christmas lessons

Rozšíříme si slovní zásobu o slovíčka s vánoční tematikou, vyřešíme osmisměrky a zazpíváme si vánoční písně https://www.youtube.com/watch?v=sJq7tFYmQyc

M
Alfa M 1-3
Zavedení matematického prostředí " Krychlové stavby"

Žáci budou řešit gradované úlohy podle osobní úrovně. Sestaví stavbu podle plánu, vytvoří plán stavby, seznámí se zápisem do tabulky, s pomocí starších žáků vytvoří vlastní tabulku krychlových staveb se zápisem.

M
Omega M 1-3
Zavedení matematického prostředí " Krychlové stavby"

Žáci budou řešit gradované úlohy podle osobní úrovně. Sestaví stavbu podle plánu, vytvoří plán stavby, seznámí se zápisem do tabulky, s pomocí starších žáků vytvoří vlastní tabulku krychlových staveb se zápisem.

KRUH
Sebepoznání, vánoční tradice

Aktivity zaměřené na poznávání vlastní osobnosti. Žák se učí všímat si vlastních předností a učí se vnímat různost mezi dětmi, přijímat výjimečnost osobností žáků ve třídě. Starší děti se dále zaměří na vnímání vlastních pocitů.

TV
Alfa ČJ 1-3
TV
Omega ČJ 1-3
Projekt
Adventní čas připraví nás...

Projektová výuka je zaměřena zejména na tvořivé aktivity a činnosti spojené s tematikou adventu a Vánoc. V jednotlivých tvůrčích dílnách se žáci seznamují teoreticky i prakticky se základy řemesel a výrobou typicky vánočních předmětů z nejrůznějších materiálů - pečení cukroví, pletení dekorací z pedigu, šití vánočních ozdob, zpracování dřevěného materiálu. Rozvíjíme také umělecké zaměření žáků v hudební, taneční, dramatické a pohybové oblasti. Veškerá řemeslná i umělecká činnost je po celou dobu průběžně zaznamenána formou mediálních výstupů - fotky, videa, plakáty, pozvánky.