Týdenní plán 10.12.2018 - 14.12.2018 - třída I
Třída: I
Týdenní plán 10.12.2018 - 14.12.2018  
Poznámky
Ve středu jedeme na výlet do Prahy. Sejdeme se v 9:00 ve třídě. Vracíme se v 17:00 na nádraží v Poděbradech. Obědy jsou již odhlášené. Více informací najdete ve školním emailu.
Projekt
Adventní čas
Projektová výuka je zaměřena zejména na tvořivé aktivity a činnosti spojené s tematikou adventu a Vánoc. V jednotlivých tvůrčích dílnách se žáci seznamují teoreticky i prakticky se základy řemesel a výrobou typicky vánočních předmětů z nejrůznějších materiálů - pečení cukroví, pletení dekorací z pedigu, šití vánočních ozdob, zpracování dřevěného materiálu. Rozvíjíme také umělecké zaměření žáků v hudební, taneční, dramatické a pohybové oblasti. Veškerá řemeslná i umělecká činnost je po celou dobu průběžně zaznamenána formou mediálních výstupů - fotky, videa, plakáty, pozvánky.
Projektové dílny 1.
Žák si vybírá z nabídky projektových dílen jednu na celé první pololetí.
Před rozhodnutím umožňujeme dětem vyzkoušet si náplň jednotlivých dílen formou malé ukázky.
Pro 1. pololetí jsme připravili tyto dílny:
  • Cestování vesmírem
  • Divadelní dílna
  • Digitální dílna
  • Školní časopis
  • Tanec jako prostředek komunikace
Náplň jednotlivých dílen.
ČJ
Výlet do Prahy
ČJ
Alfa ČJ 1-3
Písmena
Zopakujeme si jména všech písmenek. Seznámíme se s tvary malých tiskacích písmen.
Vánoce
Čtenářskou dílnu nyní zaměříme na tradice Vánoc. Seznámíme se s vánočními zvyky a obyčeji, přečteme si o historii vánočního stromečku, adventního věnce, vánočního příběhu. Společně poznáme, jak se slaví Vánoce v jiných zemích.
ČJ
Omega ČJ 1-3
Třídění hlásek
Rozlišování krátké a dlouhé samohlásky ve slově.
Vánoce
Čtenářskou dílnu nyní zaměříme na tradice Vánoc. Seznámíme se s vánočními zvyky a obyčeji, přečteme si o historii vánočního stromečku, adventního věnce, vánočního příběhu. Společně poznáme, jak se slaví Vánoce v jiných zemích.
M
Výlet do Prahy
M
Alfa M 1-3
Oslíkova cesta do Betléma
Žák řeší sadu úloh zaměřených na sčítání a řadu čísel zakomponovanou do Vánočního příběhu.
M
Omega M 1-3
Sčítání pod sebe
Žák sčítá tříciferná čísa pod sebou.
KRUH
Moje hvězda
Společně probereme lekci z etické výchovy zaměřenou na sebeúctu, sebevědomí.
TV
plavání